Angerlo

Provincie Gelderland, 1300 inwoners
Nieuwe bestemming: 'Komdersuut', een ontmoetingsplek

‘Komdersuut’ is een mix van open huiskamer voor bewoners, een rustplek voor passanten en een plek voor retraites. Voormalig huisarts Erika Klooster verkocht haar dokterspraktijk, en is één van de vijf trekkers van Komdersuut. “Er is een winkel, je kunt er samen maaltijden maken en eten, vrolijk samenzijn, maar ook verstilling zoeken en spiritualiteit”, zei ze tegen De Gelderlander. “In Angerlo willen we graag de mensen met elkaar in verbinding brengen, vooral ook door de generaties heen. (…) In mijn leven heb ik ervaren dat naar veel mensen niet zoveel wordt geluisterd. Als je niet naar mensen luistert, ken je hun behoeften niet. Als huisarts zag ik dat ook, ik had tien minuten per patiënt. Maar in die tijd kan je iemands behoefte niet echt verstaan. In Angerlo hebben we met subsidie van overheden, kerk en de lokale Brantsen Stichting nu deze voormalige pastorie in gebruik als een plek om mensen met elkaar te verbinden.”