Arnhem

Provincie Gelderland, 163000 inwoners
Nieuwe bestemming: Bizar-Bazar, een hotel-restaurant **

Mirella Kreger had een droom: een restaurant openen. Het werd uiteindelijk nog veel meer, naast een restaurant kwamen er onder meer ook hotelkamers bij. Alleen, ze had geen ervaring met bouwen noch met horeca. “Ik werkte eerder als projectleider, dus ik ben goed in het houden van het overzicht”, zei ze eerder tegen De Gelderlander. Er waren wel wat uitdagingen, omdat de kerk een monumentaal pand is. “We mogen bijvoorbeeld niet boren in de wanden.” Dat levert creatieve oplossingen op. Zo staan de hotelkamers op palen, alsof ze zweven in de lucht. Even was Kreger bang dat het kerkbestuur het plan goddeloos zou vinden, maar die angst bleek ongegrond; omdat de kerk volledig intact bleef was ook het kerkbestuur enthousiast.