Bergen op Zoom

Provincie Noord-Brabant, 67000 inwoners
Nieuwe bestemming: Kinderopvang, naschoolse opvang, peuterspeelzaal, kantoor, kapel ***

Met allerlei verschillende bestemmingen is deze kerk een voorbeeld van multifunctionaliteit. Al eind jaren ‘90 werd duidelijk dat de kerk op zichzelf niet meer kon functioneren, door teruglopend kerkbezoek. Door goede samenwerking tussen bewoners, eigenaar en overheid werd een goede en breedgedragen herbestemming van de kerk gerealiseerd.