Eindhoven

Provincie Noord-Brabant, 232000 inwoners
Nieuwe bestemming: DomusDela, hotel, ceremoniehuis, plek voor uitvaarten en bruiloften en een brasserie ***

Het klooster in Eindhoven werd gekocht door uitvaartverzekering Dela, vandaar ook de naam. Kerkgangers namen af en ook bleven er steeds minder paters over, dus verkoop was noodzakelijk. Pater Pierre Stickelbroeck is blij met de herbestemming, zegt hij tegen de NOS. “Dela heeft met alle respect de waarde en de betekenis van het gebouw bewaard. En al hun ceremonies, hoewel ze niet meer confessioneel getint zullen zijn, zijn werkelijk met hetzelfde respect voorzien. Als ik om me heen zie dat kerken in trampolinepaleizen, supermarkten of sportscholen veranderen, dan zie je dat die gebouwen zoveel aan waarde en betekenis verliezen, dat er geen verwijzing meer is naar wat het is geweest.”