Jorwert

Provincie Friesland, 250 inwoners
Nieuwe bestemming: 'Nijkleaster', een plek voor stilte, rust en bezinning

Nijkleaster is een pioniersplek voor stilte, rust en bezinning, midden op het Friese platteland. Initiatiefnemers Hinne en Sietse Wagenaar geloven dat kerk, kroeg en klooster een uitstekende combinatie zijn om het geloof elke dag te beleven. Hinne Wagenaar: “Wij proberen Nijkleaster te laten aansluiten bij mensen die daar behoefte aan hebben, vanuit onze protestantse wortels. Hier zijn mensen welkom om te komen, waar gemeenschap is, en waar regelmaat van de dag heerst. We hebben ‘s ochtends een ochtendgebed, en ‘s avonds een avondgebed. In de toekomst willen wij een nieuw klooster realiseren, een plek waar gasten langer kunnen verblijven of zelfs kunnen wonen.”