Sas van Gent

Provincie Zeeland, 3900 inwoners
Nieuwe bestemming: Markthal ***

De Cuyperskerk in Sas van Gent werd in 2018 gekocht door Stichting Behoud Cuyperskerk. Ze wilden de kerk behouden en het centrum van Sas van Gent nieuw leven inblazen. Guido Goethals is bestuurslid van de stichting en als architect betrokken bij de herbestemming: “Sas van Gent is een hechte gemeenschap. We voelen ons verbonden met de stad. Velen ‘groeiden op’ in deze kerk. Dat geldt ook voor mij. En mijn ouders zijn hier getrouwd. (..) De kerk is weer een plek van ontmoeting, de slager is terug van weggeweest, de kermis staat weer op het Marktplein en in Restaurant Zeeuwse Gronden hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk.”