Siddeburen

Henk Wiersema zat in de gemeenteraad van de kerk, hij trad later op als stichtingsvoorzitter voor de herbestemming en was daarmee één van de kartrekkers in de realisatie van de herbestemming. “Je zag het kerkgebouw achteruitgaan. En daarnaast waren er steeds minder kerkleden. Het gebouw stond niet leeg hoor, maar het dreigde wel leeg te komen staan. En daarnaast heb je ook nog de financiële situatie die er niet al te best bij stond. Ik zat in de kerkenraad destijds, in 2012. We gingen aan de slag met een beleidsplan, we moesten vooruitkijken naar de toekomst. We zijn heel blij dat we het voor elkaar hebben gekregen. We wilden geen dorpshuis worden, die is vaak overdag dicht. Maar wij willen dat mensen ook overdag terecht kunnen.”