Utrecht

Provincie Utrecht, 353000 inwoners
Nieuwe Bestemming: Hotel, restaurant, cultuurpodium

Medeoprichter Robin Hagedoorn: “Het was belangrijk dat de kerk eenzelfde invulling houdt als het van oudsher al had, een ontmoetingsplek”, vertelde hij aan DUIC. “De functies van het gebouw zijn lange tijd ontmoeting, bezinning, en reflectie geweest. Die heb ik terug laten komen in het plan.”