Zuidermeer

Provincie Noord-Holland, 600 inwoners
Nieuwe bestemming: Dorpshuis, kapel, gymzaal ***

De Lourdeskerk deed, naast kerkgebouw, al een tijdje dienst als dorpshuis. Nu is er ook een kapel en een activiteitenzaal. Die zaal kan onder meer gebruikt worden als ontmoetingsruimte, gymzaal en repetitieruimte. “Als beeldbepalend element van het dorpshart is de façade onveranderd gebleven”, meldt de website.