Hulp aan Israël om terugkeer van Jezus te versnellen

Journalist Anna Krijger over christenen, Israël en de eindtijd

In onze rubriek ‘De Schijnwerper’ vragen we bekende christenen hun licht te laten schijnen over een thema dat hen na aan het hart gaat. Anna Krijger vertelt over de relatie tussen christenen en Israël. Veel gelovigen zien de Joden namelijk als een uitverkoren volk.

Hulp aan Israël om terugkeer van Jezus te versnellen

Het filmpje dateert uit 2015, maar dook vorige zomer weer op de sociale media op. De Republikein Mike Pompeo, inmiddels de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, spreekt een kiezerspubliek toe over zijn verzet tegen de legalisatie van het huwelijk voor mensen van gelijk geslacht. Hij zegt hierover: ‘We zullen doorgaan met dit gevecht… tot the rapture’. De ‘rapture’, te vertalen met ‘opname van de gemeente’, verwijst naar een theorie over het einde der tijden, wanneer de ware gelovigen worden opgenomen in de hemel en de joden die zich niet hebben ‘bekeerd’ achterblijven met de antichrist. Tweederde van hen zal sterven. Dit scenario kan zich gaan voltrekken wanneer álle Joden ter wereld terug zijn gekeerd naar het Heilige Land: Israël.

Komst van de Messias

Dit idee is wijdverspreid onder de 75 tot 100 miljoen Amerikaanse evangelicals, en een vorm christen-zionisme. De aanhangers steunen de staat Israël in gedachte, of in de praktijk, door praktische en financiële hulp te bieden aan de Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Op die manier kan het Heilige Land worden ‘voorbereid’ op deze grootse gebeurtenissen en uiteindelijk de komst van de Messias. Let wel: ‘onze’ Messias. Voor de Joden is er de keuze tussen bekering of de dood.

Christenen voor Israël

Dit gedachtegoed leeft ook in Nederland. De EO-documentaire Breng de joden thuis, uit 2016, toont ons de inspanningen van een medewerker van de organisatie Christenen voor Israël. Joden in Oekraïne worden thuis opgezocht en aangespoord om de biezen te pakken en naar Israël te vertrekken. Immers, éérst moeten alle Joden naar Israël, daarna pas kan het spektakel beginnen. De Oekraïners die geen oren hebben naar het plan (“Ik ben oud, mijn man en kinderen wonen hier, wat moet ik nou in Israël?”) zijn nog niet zo snel van de medewerker af. Ondertussen wordt er in Nederland gecollecteerd voor de reiskosten van de Joden die wél willen emigreren.

Wederzijdse neerbuigendheid

Tijdens mijn driejarige verblijf in Israël en Palestina ontmoette ik Amerikaanse evangelicals die vrijwilligerswerk deden op een Joods-Israëlische wijngaard in bezet Palestijns gebied. Zij hadden maanden of langer gespaard en waren dolgelukkig dat ze Gods werk mochten verrichten. De eigenaar van de wijngaard vond het ook een mooie deal: hij had gratis arbeidskrachten. 

Leon Wieseltier, een Joods-Amerikaanse literatuur- en cultuurcriticus, noemt dit ‘wederzijdse neerbuigendheid’: de christenen bieden hulp aan de Joden – voordat ze bekeerd of gedood worden – en de Joden accepteren die hulp en denken ondertussen het hunne van de overtuigingen van die christenen. Je zou er bijna cynisch van worden.

Joden als mythische figuren

De Amerikaanse historicus Robert Smith, gespecialiseerd in Amerikaans-christelijke theologieën, neemt het nog ernstiger op. ‘Binnen dit denken worden de staat Israël, Joden als etnische groep, én de Bijbelse Israëlieten als één en dezelfde groep beschouwd. Het is een christelijke visie die het jodendom en Joden als mythische figuren centraal stelt in een christelijk script.’ In dit post-Holocausttijdperk zouden christenen ‘zich niet moeten bemoeien met de constructie van de Joodse identiteit,’ betoogt hij.

Ik sluit me volledig bij Smith aan. Deze vorm van christen-zionisme, waarbij joden worden ingezet om (waan)ideeën te kunnen bewerkstelligen, moeten wij radicaal afwijzen.

Anna Krijger is Journalist en arabist. Tussen 2014 en 2017 was ze correspondent in Israël en de Palestijnse gebieden. Door deze ervaring kon ze het boek ‘Hipsters, baarden, martelaren’ schrijven. Hierin vertelt ze persoonlijke verhalen van de mensen die onderdeel zijn van het Israëlisch-Palestijns conflict.