'Doorbreek het systeem: stop met boetes op schuld'

Clara Sies over schulden en schuldeisers

In onze rubriek ‘De Schijnwerper’ vragen we bekende christenen hun licht te laten schijnen over een thema dat hen na aan het hart gaat. Deze week is het woord aan Clara Sies. Samen met haar man richtte zij de Voedselbank Nederland op. Clara vindt dat we verkeerd omgaan met mensen met hoge schulden. 'Het is tijd voor een andere aanpak!'

'Doorbreek het systeem: stop met boetes op schuld'

Mensen met schulden worden vaak verweten: eigen schuld, dikke bult. Echter, mijn ervaring vanuit de Voedselbank en de Gaarkeuken van Rotterdam, leert mij iets anders. Een deel doet onverantwoorde uitgaven en komt in de problemen. Maar je zal maar de pech hebben dat het bedrijf waar je werkt failliet gaat. Loon blijft uit, uitkeringsinstanties werken traag en je hebt geen inkomen. Vaste lasten kunnen niet meer betaald worden. Een opeenstapeling van achterstanden. En dan?

Rechtbanken en bewindvoerders

Dan komen de incassobureaus, deurwaarders, rechtbanken, bewindvoerders. Tegen die tijd zijn jouw schulden ver vijf- zo niet vertienvoudigd! Kom daar maar eens uit. Een voorbeeld: Mevrouw zit in een hierboven genoemd traject. De eerste, door de rechtbank benoemde bewindvoerder is bijzonder nalatig. Geeft geen inzage in dossiers, komt betalingen niet na, schulden lopen op. De tweede bewindvoerder: hetzelfde verhaal. Er dreigt zelfs huisuitzetting omdat de huur niet is voldaan. Mevrouw spant een rechtszaak aan tegen beide bewindvoerders. Tot aan de hoge raad toe! Een dossier ter grootte van een doos A4 papier. Aantoonbare nalatigheid, fouten in berekeningen, geen jaarlijkse rekening en verantwoording naar de rechtbank. Resultaat: nihil! Houdt de rechterlijke macht de hand boven het hoofd van de door hen aangestelde bewindvoerders? Is er voldoende mankracht de zaken te controleren? Vult u het maar in..

Liefde en aandacht

In het programma ‘Project Rotterdam’ met Beau van Erven Dorens en het 010 debat naar aanleiding daarvan vindt men een oplossing: liefde en aandacht! Wanneer wordt het systeem dat wij in Nederland hanteren nu eens omgedraaid? Waarom niet eerst een informeren bij de schuldenaar: Hoe komt het dat u niet kunt betalen? Hoe kunnen wij dit samen oplossen? Kom op mensen: doorbreek het systeem: stop met boetes op boetes, rente op rente, kosten op kosten. Ruim 1,1 miljoen mensen in Nederland zouden weer een beetje hoop op een betere toekomst mee kunnen krijgen.