De minister-president aan de macht

Een blik op de partijplannen van Baudet

“De uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond.” Met deze woorden opent Thierry Baudet zijn overwinningsspeech na de Provinciale Statenverkiezingen. Een metafoor zo opmerkelijk en tweezijdig als Baudet zelf. Enerzijds is de uil een symbool van wijsheid, anderzijds van duisternis en naderend onheil. De groei van het Forum voor Democratie in de Eerste Kamer is een feit, maar wat wil de partij eigenlijk in de landelijke politiek?

De minister-president aan de macht

Macht voor de minister-president

Een van de meest spraakmakende partijpunten is de toekenning van meer macht aan de minister-president. Als het aan Baudet ligt wordt deze namelijk direct door het volk gekozen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen kies je voortaan niet alleen een partij, maar breng je een tweede stem uit op de premier van jouw keuze. Een verstrekkende stem, aangezien de premier dus niet meer automatisch voortkomt uit de grootste partij. De inhoudelijke gronden worden ondergeschikt aan populariteit van de individueel verkiesbare. 

Chefsache

Als de gekozen minister-president eenmaal beëdigd is, worden zijn bevoegdheden aanzienlijk groter dan ze nu zijn. Zo kan hij bepaalde zaken naar eigen inzicht als ‘Chefsache’ betitelen en deze onder zijn eigen hoede nemen. Hiermee krijgt hij de macht om ministers te overrulen en kan hij voor hem belangrijke politieke beslissingen naar zijn hand zetten. 

Met Baudets plannen krijgt de premier ook de bevoegdheid om ministers te promoveren of tussentijds te ontslaan. Nu is dit nog een koninklijk besluit, waarvoor de minister-president mede ondertekent. Volgens artikel 45 van de Grondwet is de premier namelijk geen regeringsleider, maar is hij slechts voorzitter van de ministerraad. Als het aan het Forum voor Democratie ligt, wordt dat in de toekomst aangepast en zal er een wijziging van de macht plaatsvinden tussen koning en minister-president. 

Wat wil de burger

De grote vraag is natuurlijk; wat brengt het de burger? Enerzijds snellere beslissingen, minder ambtelijke procedures en meer transparantie. Anderzijds ook een toename van de macht van een individu van wie je - hoewel democratisch gekozen- nooit op voorhand weet hoe hij zijn positie zal uitoefenen. 

Minerva werd geboren uit het hoofd van oppergod Jupiter. Na een knetterende hoofdpijn –die maar niet overging- sloeg een volgeling Jupiters hoofd open en daar was Minerva. Geboren uit de hoofdpijn van het volk is daar Thierry Baudet. Tot aan de volgende verkiezingen zullen we ons moeten afvragen of hij met zijn uilenbeeldspraak wijsheid of duisternis brengt.