'Laat een Ander dan wij toch over de natuur heersen'

Alain Verheij over de Bijbel en klimaatverandering

Wat hebben het Bijbelboek Job en het klimaat met elkaar te maken? Theoloog Alain Verheij ziet een verband. In dit boek maakt Job ruzie met God. Een belangrijke vraag die naar voren komt is: Wie heerst er over de natuur? De mens of God? Een actuele vraag.

'Laat een Ander dan wij toch over de natuur heersen'

Wie bepaalt?

‘Zeg eens op, Job, wie bepaalt de grenzen van de zee? Wie bepaalt wanneer de sneeuwvoorraad wordt aangebroken, wanneer het licht wordt? Kun jij je orde aan de aarde opdragen? Bepaal jij wanneer de geiten en de hinden jongen mogen werpen?’

Het antwoord ligt voor de hand: nee, daar heeft Job allemaal helemaal geen benul van. Job buigt geduldig zijn hoofd en geeft het op. ‘U wint’. 

Zomers zonnetje

Deze week heb ik veel aan die teksten gedacht. Ik zag dieren met elkaar flirten vóórdat de tijd rijp was. Ik genoot van een zomers zonnetje, maar het was pas februari. Ik weet dat de aarde opwarmt en dat de wereldzeeën daardoor hun grenzen gaan verkennen. 

Toren van Babel

Die goddelijke besturing, die Job nog zo eerbiedig toegaf, is door de moderne mens ernstig aan de tand gevoeld. Wie bepaalt de grenzen van de zee, de zon en het dierenrijk? Het aloude vrome antwoord luidt: ‘Dat doet God!’. Maar als we eerlijk zijn, zijn we heel hard op weg om die taak ruw uit haar zorgzame handen te grissen. ‘Laat óns de natuur maar naar onze hand zetten, dan produceren we meer en sneller’. Het is het eeuwige Toren van Babel-verhaal van de mens die goddelijke machten wil. Dat eindigt met chaos.

Klimaatmars

Als de kerken straks meedoen aan een klimaatmars, is dat geen gepolitiseerde nieuwlichterij, maar een beproefde profetische boodschap: ‘Laat een Ander dan wij toch over de natuur heersen!’