Uitleg bij de klimaatdiscussie

Het klimaat is al maanden onderwerp van gesprek. In talkshows, op de radio, in kranten. Inmiddels heb je klimaatdrammers, klimaatontkenners, mensen die klimaatmoe zijn en sommigen spreken zelfs van een klimaatreligie. Waarom is de klimaatdiscussie zo’n hot topic?

Uitleg bij de klimaatdiscussie

Op 12 december 2015 werd tijdens de klimaatconferentie van Parijs het zogeheten klimaatakkoord gepresenteerd. Samen met 195 andere landen heeft Nederland toen afgesproken om de opwarming van de aarde de komende jaren te beperken tot minder dan 2 graden Celsius. Het liefst zelfs 1,5 graad. 

Om daar aan bij te dragen heeft het Nederlandse kabinet in het regeerakkoord uit 2017 afgesproken dat ons land in 2030 49% minder uitstoot van broeikasgassen moet hebben dan in 1990. CO2 is een van de belangrijkste broeikasgassen.

Hoe wil de Nederlandse overheid dit bereiken?

In 2018 heeft het kabinet verschillende zogeheten klimaattafels georganiseerd. Allerlei betrokkenen uit de samenleving hebben meegepraat over maatregelen om de CO2 reductie te bereiken. Zo zaten er consumentenorganisaties, bedrijven, boeren, netbeheerders en milieuorganisaties aan tafel.

Uit deze klimaattafels is een heel pakket aan maatregelen gekomen, dat is het klimaatakkoord dat eind 2018 werd gepresenteerd. Afgesproken werd onder meer dat huizen van het gas af moeten, dat de belasting op gas omhoog gaat, dat er een subsidie voor elektrische auto’s komt, dat in 2030 de kolencentrales gesloten moeten worden en dat er meer windmolenparken komen.

Waar gaat de discussie over?

In z’n algemeenheid gaat de discussie over de grootte van het klimaatprobleem en de vraag welke rol de mens hier in speelt. Hoe erg is het dat de aarde opwarmt en wat kan ik daar aan doen? En wat kost mij dat dan?

Globaal genomen zijn er dan drie standpunten.

  1. “Er is een klimaatprobleem en dat heeft te maken met de keuzes van mensen.”

Dit zijn de mensen die meelopen met een klimaatmars en achter het klimaatakkoord staan. Als we de CO2 uitstoot niet tegengaan, warmt de aarde op en dat kan in de toekomst leiden tot extreem weer en natuurrampen. Er moet wat gebeuren en dat is aan ons, de mens.

      2. “Er is misschien een probleem, maar het is niet aan mij om daar wat aan te doen.”

Deze groep is klimaatmoe. Er is wel een probleem, maar het is onrealistisch om hierin wat van burgers te verwachten. De maatregelen die het kabinet voorstelt zijn te duur: waarom moet de gewone burger hier voor opdraaien (dmv warmtepompen, extra belasting, etc.)? Bovendien is alles wat de mens doet een druppel op een gloeiende plaat. Klimaatafspraken moeten eerder internationaal gemaakt worden en Nederland hoeft niet het braafste jongetje van de klas te zijn. Onder deze groep vallen ook de gelovigen volgens wie de toekomst ‘in Gods hand’ is, want er komt uiteindelijk een nieuwe aarde.

     3. “Er is geen klimaatprobleem.”

Klimaatverandering is een hoax. Opwarming van de aarde is van alle tijden. De aarde heeft zich wel vaker opgewarmd en is ook weer kouder geworden. Kijk maar naar al de ijstijden. Alle aandacht voor de energietransitie is propaganda van de linkse kerk. Gespeculeerd wordt dat de verborgen agenda is om zo veel mogelijk geld uit de maatschappij te kloppen.