Vrouw én man samen aan het roer!

De Schijnwerper van Paul Donders

In onze rubriek ‘De Schijnwerper’ vragen we bekende christenen hun licht te laten schijnen over een thema dat hen na aan het hart gaat. Deze week is het woord aan Paul Donders, een bekende coach, spreker en schrijver. Hij pleit voor meer vrouwen in leidinggevende posities. Maar volgens hem is het soms nog beter als een vrouw en een man samen leiding geven! Paul is CEO van xpand international, een consultancy bedrijf met vestigingen in 12 landen.

Vrouw én man samen aan het roer!

Wat een prachtige discussies kwamen er op gang rondom het boekenbal deze week, naar aanleiding van de woorden ‘de moeder, de vrouw’ uit het gedicht van Martinus Nijhoff. Hij stelt zich zijn moeder voor die aan het roer van een schip staat.

Leiderschapscompetenties

En dat beeld neem ik graag op in mijn stelling ‘meer vrouwen aan het roer!’ Zou dat de oplossing zijn van veel problemen in de samenleving? Ten dele: ja, dat geloof ik. Want vrouwen hebben net zoveel leiderschapscompetenties als mannen. En daarbij hebben ze vaak ook nog een bredere en meer genuanceerde blik op de werkelijkheid dan veel mannen, die wat meer neigen tot een tunnelblik: daar wil ik heen, zo gaan we dat doen, en geen gezeur, het komt best goed! 

Duo-leiderschap

Tegelijkertijd zie ik een veel sterkere oplossing voor veel leiderschaps-uitdagingen die in steeds grotere mate op ons afkomen, namelijk ‘duo-leiderschap’ waar een man en een vrouw gelijkwaardig samen leidinggeven.

Wölfin unter Wölfen

Professor Gertrud Höhler beschrijft in haar boek Wölfin unter Wölfen dat het in onze tijd eigenlijk levensgevaarlijk is om leiderschap alleen aan een team van mannen over te laten. Het is net zo gevaarlijk dit aan een team van vrouwen over te laten.

Mijn opa en oma vonden dit al volledig normaal toen ze in 1935 ‘directeur van de HBS in Helmond’ als een duobaan voorstelden aan het schoolbestuur. Ze kregen die baan en vervulden deze als een duo-team op een prachtige manier.

Naar Gods beeld

In 2019 moet het dus allang mogelijk zijn om leiderschap in het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs, de politiek en de kerk, in de vorm van vrouw-man-duo leiderschap te realiseren. Dan gaan we veel betere strategieën, concepten, oplossingen, structuren en innovaties ontwikkelen. 

Niet voor niets schiep God de mens naar Zijn beeld: man en vrouw, samen een prachtige uitdrukking van Gods wijsheid en leiderschap. Mijn idee: meer vrouwen aan het roer en meer vrouw-man-duo’s die met groot plezier en inzicht leiding gaan geven.