Waarom de Provinciale Statenverkiezingen belangrijk zijn

Over iets meer dan een week is het zo ver: de Provinciale Statenverkiezingen. Misschien een ver van je bed show, maar het zijn verkiezingen die misschien wel grote gevolgen hebben voor het kabinet. Hoe zit het ook alweer?

Waarom de Provinciale Statenverkiezingen belangrijk zijn

Op 20 maart kiezen we in totaal 570 provinciale statenleden. Zij vertegenwoordigen burgers in de provincie. De ene provincie heeft meer leden dan de andere, afhankelijk van de grootte van de provincie. Na de verkiezingen kiezen de gekozen statenleden hun dagelijks bestuur: de gedeputeerde staten.

Welke taak heeft de provincie?

De provincie gaat over ruimtelijke en bestuurlijke zaken rondom steden en dorpen. Dat betekent dat het provinciebestuur er voor zorgt dat de omgeving schoon en veilig is. Met name op het gebied van water heeft de provincie een belangrijke taak. Denk aan het beheer van vaarwegen en grondwater. Verder is het een van de kerntaken om te zorgen voor goed vervoer en bereikbaarheid. Tot slot zorgt de provincie voor de regionale economie, bijvoorbeeld dat er een gunstig klimaat is voor bedrijven om zich er te vestigen.

Wat zijn belangrijke verkiezingsthema’s?

Dat wisselt uiteraard erg per provincie. In Groningen is alles rondom aardbevingen een belangrijke inzet bij de verkiezingen, in omliggende provincies van Flevoland gaat het over Lelystad Airport, terwijl het in Noord-Brabant gaat over krimpgebieden.

Maar zoals de afgelopen tijd wel vaker is een van de belangrijkste onderwerpen die er uitspringt het klimaat. De vraag of er wel of niet geïnvesteerd mag worden in duurzame energie. Mogen er zonnepanelen gebouwd worden op landbouwgrond en mogen er extra windmolenparken komen? En hoe zit het met de wegen? Moet de provincie daar op investeren of juist inzetten op meer ruimte voor fietspaden?

Of dit thema je nou wel of niet aan het hart gaat: op 20 maart is het moment om richting te bepalen in jouw provincie.

Hoe zit het dan met de Eerste Kamer?

Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten, kiezen de gekozen Statenleden op 27 mei de nieuwe leden van de Eerste Kamer. Daarbij telt niet elke stem even zwaar. Afhankelijk van het aantal inwoners per provincie wordt de zwaarte van een stem bepaald. Een stem van een statenlid uit Zuid-Holland telt bijvoorbeeld zwaarder dan uit Zeeland.

In dit filmpje van RTL nieuws wordt dit nog eens goed uitgelegd:

Dit is waarom Provinciale Statenverkiezingen zo belangrijk zijn - RTL NIEUWS

De uitslag bij de Provinciale Statenverkiezingen kan dus grote gevolgen hebben voor het huidige kabinet. De coalitie van VVD/CDA/D66/CU heeft nu een nipte meerderheid, maar hoe is dat na 27 mei? Als het kabinet geen meerderheid meer heeft in de Eerste Kamer kan veel wetgeving worden tegengehouden. Daarmee staat er dus wel degelijk wat op het spel op 20 maart.

Bron: RTL Nieuws
Bron: NOS
Bron: IPO
Bron: Stemwijzer