Media zijn te links, tijd voor een nieuw geluid!

De Schijnwerper van Bram Rebergen

In onze rubriek ‘De Schijnwerper’ vragen we bekende christenen hun licht te laten schijnen over een thema dat hen na aan het hart gaat. Deze week is het woord aan Youth For Christ directeur Bram Rebergen. In deze Schijnwerper vraagt hij zich af of media niet veel te links zijn. Bram was vele jaren de stuwende kracht achter het Flevo Festival. Daarnaast is hij bekend als spreker, hij sprak bijvoorbeeld op de EO-jongerendag.

Media zijn te links, tijd voor een nieuw geluid!

Ik ga het niet hebben over de exacte omschrijving van populisme en hoe zich dat onder andere kan vertalen naar politieke standpunten en partijen. Nee, ik maak me meer zorgen over de impact die het woord heeft wanneer het te pas en te onpas wordt ingezet. 

Negatieve bijsmaak

Voor een groot deel van onze medeburgers zal de associatie met populisme een negatieve bijsmaak hebben. De consequentie daarvan kan zijn dat elk maatschappelijk thema dat wordt gekenmerkt als ‘populistisch’ steevast wordt af geserveerd als niet wenselijk, intolerant, stigmatiserend of discriminerend. 

Linkse media

Eén van die wellicht populistische standpunten is dat de media veel te links zou zijn georiënteerd. Met name uit de hoek van de rechts kijkende partijpolitiek klinkt deze boodschap van harte en met klem. En daar wringt de schoen gelijk. Wanneer ik tot een soortgelijke conclusie kom, ontvang ik op basis van die populistische terechtwijzing, direct een bepaald etiket. En toch, wil ik er wel iets over kwijt. 

Sociaaldemocratie uitgezwaaid

Kijkend naar de politieke afrekening die we de afgelopen jaren hebben gezien, zou je kunnen concluderen dat de samenleving ‘de sociaaldemocratie’, met name vertolkt door de PvdA, heeft uitgezwaaid. Het volk pikt het niet meer en stemt massaal op de rechtse vleugel van ons politieke spectrum. Met in zekere zin de uitzondering van ’het klimaat’, zou je kunnen zeggen dat alle voorheen meer linkse thema’s onder gericht vuur liggen. Wat je er ook van vindt. 

Publieke omroep

Die kanteling lijkt volledig aan de publieke media voorbij te gaan. Ik noem met name de publieke omroepen omdat daarin ook de meest publieke gelden rondgaan en zij dus op een of andere wijze ‘het volk’ representeren. Ik luister veel naar Radio 1, kijk regelmatig naar aan het nieuws gerelateerde programma’s en lees graag een beetje goeie krant. En of ik wil of niet, daar ‘beluister en belees’ ik toch veel vraagstelling, nieuwsvergaring en nieuwsmelding, opinievorming en commentaarbepaling die vooral die midden-linkse kant representeren. 

Een ander geluid

Hoe komt het toch dat we daar niet zo goed van af kunnen komen? Is het dan toch zo dat ‘die media’ vastgeroest zit aan beeldmastodonten en dicht gekitte netwerkjes? Of moet het ‘andere’ geluid zich wat bewuster neerzetten en de ruimte steviger innemen met de eigen identiteit? Laten we wel zijn, veel van de opinievorming van de gemiddelde Nederlander wordt sterk beïnvloedt door die media en als we die mediavrijheid dan een grondrecht vinden van onze samenleving laten we er dan ook voor zorgen dat alle klanken gehoord worden in dat grote mediaorkest. Of ben ik nu ook te populistisch?