"Forum voor Democratie voor christenen een zegen"

Politicoloog Cor Verkade reageert op Theoloog des Vaderlands

Theoloog des Vaderlands Stefan Paas noemde Thierry Baudet van Forum voor Democratie deze week in NieuwLicht een racist. Politicoloog en jurist Cor Verkade reageert: "van een vooraanstaande hoogleraar verwacht je niet dat hij zich verlaagt met een scheldwoord. Naar mijn overtuiging is het bestaan van Forum voor Democratie voor de gehele Nederlandse samenleving in het algemeen en de christenen in het bijzonder een grote zegen!"

"Forum voor Democratie voor christenen een zegen"

Zich met scheldwoorden verlagende vermeende morele superioriteit…

Allereerst viel het mij op dat zelfs christelijke leidslieden als prof. dr. Paas -  geconfronteerd met het gedachtengoed van deze nieuwe partij - het onderste uit zich naar boven halen en dat te berde brengen. Verwacht je van mensen van ander allooi of andere politieke overtuiging dat ze met scheldwoorden als ‘racist’ gaan werpen, niet van een vooraanstaande hoogleraar, maar hij verlaagde zich daar wel mee.

Hij had er net als anderen Forumbashers goed aan gedaan om net als echte liefhebbers van democratie blij te zijn met nieuwe politieke partijen en bij verschil van mening gefundeerd een gesprek met de oprichters van zo’n partij aan te gaan. Hoewel hij zich moreel superieur aan Baudet waant, gebruikt hij ten onrechte scheldwoorden als racist.

Vanuit christelijke kring hoor je allerwege het verwijt dat Forum voor Democratie allerlei standpunten heeft die niet precies identiek zijn aan de christelijke levensovertuiging. Ik begrijp de wens van die christenen dat deze partij hetzelfde zou gaan zeggen als zij doen, maar gaarne wijs ik deze broeders en zusters erop dat als Forum een identieke visie als de SGP zou hebben bij drie zetels zou blijven steken en als zij een identieke visie als de CU zou hebben zou blijven steken bij vijf a zes zetels. Op de één of andere manier lukt het Forum voor Democratie om positief sprekend over het rijke christelijke gedachtengoed en de bijbehorende cultuur zonder deze te belijden of actief na te streven, vanuit het bijna niets tot de grootste partij te worden.

Forum dichtst bij SGP, GPV en RPF…

Omdat de standpunten van Forum voor Democratie het dichtst bij die van de SGP en bij de oorspronkelijke twee partijen GPV en RPF die samen in de CU opgegaan zijn, liggen, zou je verwachten dat SGP en CU blij zouden zijn met deze politieke ondersteuning, en hoewel je dat bij individuele SGP-kaderleden wel ziet, is er desondanks vanuit deze partijen veel negatief commentaar op de Forum-opkomst.

Fijn dat naast de SGP met haar islamnota er nu nog een serieuze partij is, die waarschuwt voor de gevolgen van de opkomst van de islam voor onze samenleving en de bijbehorende cultuur.

Fijn dat naast de SGP en CU er nu nog een partij is die onverbloemd “onvoorwaardelijk pal achter Israël” (citaat D.J. Eppink) staat.

Voor conservatieve burgers die het met hun geweten en levensovertuiging niet overeen konden komen om SGP te stemmen, is er nu eindelijk gelukkig een gezond conservatief alternatief, niet geschoeid op een partij die naast de voor bijna iedereen wel aanvaardbare Bijbel ook drie formulieren van enigheid als uitgangspunt heeft.

Omdat waarheid zich als een diamant laat slijpen door dialoog, is het goed dat er sinds kort in Den Haag en samenleving een ander geluid is te horen dan van hen die collectief de klimaat­religie aanhangen. Scheppingsbehoud is belangrijk, maar dan wel gebaseerd op feiten en met echte en geen contraproductieve schijnmaatregelen als Tesla-bevordering en windmolens.

Omdat de logica die door Forum hoog in het zadel verheven wordt, door Dezelfde is geschapen Die ook de Bijbel geïnspireerd heeft, is het logisch dat Forum en de christelijke politieke partijen vaak overeenkomstige standpunten hebben. Naar mijn overtuiging is het bestaan van Forum voor Democratie voor de gehele Nederlandse samenleving in het algemeen en de christenen in het bijzonder een grote zegen!