Gemeenten verliezen vaak rechtszaak over hulp en zorg

De rechter corrigeert gemeenten in 41 procent van de gevallen bij besluiten over hulp aan zieken en ouderen. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Trouw, Argos en De Groene Amsterdammer.

Gemeenten verliezen vaak rechtszaak over hulp en zorg

Burgers die naar de rechter stappen in een conflict met hun gemeente over hulp en ondersteuning voor ouderen of mensen met een chronische ziekte, krijgen vaak gelijk. Ruim 40 procent van de vonnissen in rechtszaken over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) viel uit in het voordeel van de burger. “Dat is relatief veel in vergelijking met andere rechtszaken tegen de overheid”, zegt de woordvoerder van de Raad voor de rechtspraak. “Daarin wint in slechts 25 à 30 procent van de gevallen de burger.”

De decentralisatie van de Wmo van de Rijksoverheid naar gemeenten, vier jaar geleden, heeft geleid tot grote lokale verschillen. Daardoor hangt voor veel burgers hulp af van hun postcode, blijkt uit onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico in samenwerking met dagblad Trouw, radioprogramma ‘Argos’ op NPO Radio1 en weekblad De Groene Amsterdammer.

Beeld: ANP

Lees verder:

Burgers winnen vaak van gemeente in rechtszaken over recht op Wmo-hulp

De rechter corrigeert gemeenten in 41 procent van de gevallen bij besluiten over hulp aan zieken en ouderen. Gemeenten leggen de wet soms verkeerd uit.

Lees verder bij Trouw

Door de decentralisatie van de Wmo bepaalt je postcode hoeveel hulp je krijgt

Hulp en zorg die via de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt geregeld, verschilt per gemeente. En als je postcode bepaalt dat je geen hulpmiddel of voorziening krijgt, neemt de druk op mantelzorg ook nog toe.

Lees verder bij De Groene Amsterdammer