"Niet vaccinerende ouders zijn slechte ouders en zouden boetes moeten krijgen"

Waarom Yaëlle ervoor koos haar kind niet te vaccineren

NieuwLicht laat in de dossiers verschillende perspectieven horen over een omstreden onderwerp. In het dossier Vaccinaties zijn naast de uitzending met de vraag 'Moet vaccineren een vrije keuze blijven?' artikelen en persoonlijke verhalen vanuit diverse uitgangspunten te lezen. Waarom kiezen ouders er steeds vaker voor om hun kinderen níet te vaccineren? Yaëlle legt dit uit in haar persoonlijke verhaal.**

"Niet vaccinerende ouders zijn slechte ouders en zouden boetes moeten krijgen"

"Mijn zoontje van bijna twee is een gezond mannetje. Hij brabbelt in zijn eigen taal, met zes maanden sliep hij zonder problemen door en hij is dol op zijn vader en moeder. Toch zijn er mensen in ons land die vinden dat hij bij ons uit huis geplaatst zou moeten worden, dat wij slechte ouders zijn en flinke boetes zouden moeten betalen. Waarom? Onze zoon krijgt geen prikjes, terwijl de overheid aan de farmaceutische industrie heeft beloofd dat hij die wél zou krijgen.

Hoe bestaat het dat een onderwerp dat zo’n inbreuk maakt op je eigen lijf**, wereldwijd zo ontzettend is geëscaleerd? Tientallen jaren geleden was het van de ‘Biblebelt’ bekend dat zij niet vaccineerden vanwege hun geloofsovertuiging. We vonden het wat vreemd, maar accepteerden het. Toen kwam er een andere groep mensen bij die ging nadenken en vragen stellen... Daar ging het fout! Waarom?"

"Onze overheid heeft in 2014 samen met heel wat andere landen een verdrag ondertekend. Van het zogenoemde EVAP (European Vaccine Action Plan) weten wij als burgers niet zoveel af. Wat houdt het in dat onze overheid dit verdrag heeft ondertekend?  In het kort: Het plan is om in vijf jaar (2015-2020) wereldwijd een vaccinatiegraad van 100% te halen. Dit doel moet worden behaald door middel van vijf pijlers: 

  1. Alle landen vinden vaccineren een prioriteit. (Dat is de afgelopen jaren wel gebleken, de media is er plotseling volop in gedoken en de regering praat nergens anders meer over dan de ‘zorgwekkend lage vaccinatiegraad’) 
  2. Individuen begrijpen het belang van immunisatie en vaccineren én zij willen vaccineren. (Er wordt volop ingezet op eenzijdige voorlichting en het angst denken wordt verspreid, zodat mensen inderdaad wel willen vaccineren)
  3. De voordelen van vaccinatie worden uitgebreid naar alle mensen door middel van op maat gemaakte, innovatieve strategieën. (Op maat gemaakt en innovatief! Hoe je ook denkt, er wordt wel een manier gevonden om je toch over te halen)
  4. Sterke immunisatiesystemen vormen een integraal onderdeel van een goed functionerend gezondheidssysteem. (Dat er nog steeds geen harde bewijzen op tafel liggen dat dit enkel mogelijk is door vaccineren, laten we maar even links liggen. Maar wat ook bij dit punt hoort, is dat mensen die niet vaccineren opgespoord worden en in de gaten worden gehouden. Privacy?)
  5. Immunisatieprogramma's hebben duurzame toegang tot voorspelbare financiering en aanbod van hoge kwaliteit. (Aha! Duurzame toegang tot financiering, oftewel: we regelen hierbij ook dat de farmaceutische industrie geen nee te horen krijgt als het om geld vraagt. Top geregeld!)

Maar... we leven in 2020 en je kunt wel raden dat het bovenstaand doel niet gehaald gaat worden. De ‘anti-vaxxers’ liggen dwars. Daarom wordt er nu gegrepen naar drastische maatregelen. Ik vind het bijna grappig dat ik een boete zou kunnen krijgen, omdat ik ergens géén gebruik van maak. Mijn kind is volgens de overheid een wandelende ziekteverspreider die daardoor de samenleving enorm veel geld gaat kosten. Wat denk je dat de in de doofpot gestopte vaccinschade, onze samenleving kost?" 

"Veel media en voorlichting zet in op angst. En angst doet mensen vaccineren.** Geen enkele ouder wil zijn kind kwijtraken aan een één of andere enge ziekte. Maar wat is het doel van het EVAP? Waarom willen zij een wereldwijde vaccinatiegraad van 100%? Het antwoord is makkelijk. Wereldwijd levert de vaccinmarkt jaarlijks 34 miljard dollar op. De ‘liefdadige investeringen’ verdient het bedrijfsleven dubbel en dwars terug. Zo bepalen de bedrijven die financieren steeds meer en meer het vaccinbeleid. Het gaat niet om kwaliteit maar om kwantiteit. Want zeg nou zelf, jongens vaccineren tegen HPV, het is toch ontzettend goede marketing dat we daarin mee gaan?! De WHO en Bill Gates willen vaccineren, vaccineren en nóg meer vaccineren zodat hun bankrekening goed gevuld blijft.** Dáár wil ik niet aan meewerken. En dan hebben we de troep (o.a. verkregen uit geaborteerde embryo’s) die in vaccins zit nog niet eens besproken."

"Ik hoop dat mensen zelf onderzoek gaan doen, op internet staan genoeg documentaires en artikelen die meer informatie geven over vaccineren dan het RIVM ooit heeft gedaan. (Redactie: zie onze noot onderaan dit artikel) Helaas wordt ook deze informatie weggezet als ‘desinformatie’ en blijft er weinig over dan het zijn van een roepende in de woestijn. Waarom worden deze ouders weggezet als gekken en worden de onderwerpen die zij bevragen niet open en eerlijk behandeld? Blijf vragen stellen! Het gaat om onze kinderen.

Ik ben na mijn zoektocht tot de conclusie gekomen dat we geen immuunsysteem hebben gekregen om het te overprikkelen, of zelfs kapot te maken met gifstoffen. Mijn zoontje mag zijn eigen immuunsysteem ontwikkelen met mijn eigen vijf pijlers: schoon water, gezonde voeding, rust, beweging en frisse lucht.** 
Moet mijn kind daarom uit huis worden geplaatst?"

* De contactgevens van Yaëlle (overigens niet de persoon op de foto) zijn bij de redactie bekend. 

** NOTA BENE: de informatie waar de geinterviewde over spreekt is zeer omstreden en volgens vrijwel alle wetenschappers niet juist. Het persoonlijke verhaal van Yaëlle is onderdeel van ons dossier Vaccinaties waarin de vraag 'Moet vaccineren een vrije keuze blijven?' centraal staat.

Lees hier ook het verhaal van Willemien - die haar baby verloor aan kinkhoest.