Afval scheiden: duurzaam of overbodig?

We moeten steeds meer afval scheiden. Volgens bronscheiders leidt het voorscheiden van afval tot meer en beter hergebruik. De nascheider zegt dat de afvalverwerker dat veel beter en efficiënter kan doen. Hoe zit het nou echt: moeten we zelf thuis ons afval in al die verschillende bakken doen? Of kunnen we ons beter de moeite besparen omdat de afvalverwerker dat veel beter zelf kan?

Afval scheiden: duurzaam of overbodig?

In Nederland wordt slecht 47% van de plastic verpakkingen gerecycled. De overige 53% wordt verbrand om energie uit te produceren. Dit verbranden zorgt voor broeikasgasemissies, wat slecht is voor het milieu. Om zoveel mogelijk plastic te recyclen, moeten we het plastic afval voorscheiden, zeggen de voorstanders van bronscheiding.

WAAROM BRONSCHEIDING?

De voornaamste reden voor het thuis scheiden van plastic afval, is schoner plastic. Wanneer er alleen nascheiding plaatsvindt, is de kwaliteit lager. Daarnaast is het belangrijk voor de consument om zich bewust te worden van de hoeveelheid plastic afval die hij produceert. Door middel van bronscheiding wordt de consument gestimuleerd om duurzamer met materialen om te gaan en minder afval te maken. Hierdoor zouden we gewend raken aan een duurzame denkwijze.

Volgens Annie de Loijer, marketing directrice bij SUEZ, is een stukje nascheiding naast bronscheiding wel goed. “Plastic is namelijk niet één stroom.” Er zijn verschillende soorten plastic en aan de buitenkant is vaak niet te zien welk soort plastic je in handen hebt. Daarom is het goed als er naast brondscheiding, ook nog nascheiding plaatsvindt. Wel zegt ze expliciet dat alleen nascheiding niet beter is, want dan ontstaat er wel degelijk een probleem bij de recyclaars.

GEMAK VOOR DE CONSUMENT

Afvalverwerkingsbedrijf OMRIN is wel voorstander van alleen nascheiding. Bij OMRIN doen ze zowel aan bron- als nascheiding. Aan de bron scheiden zij papier, glas, gft en textiel. PMD scheiden zij juist door middel van nascheiding. Voor het recyclen van plastic afval werkt nascheiding voor zowel kwaliteit en kwantiteit perfect, zegt het bedrijf. Dus dat nascheiding geen kwaliteit zou leveren, is onzin volgens hen.

Hun nascheidingssystemen en machines kunnen tegenwoordig namelijk zo goed sorteren, dat het thuis scheiden van plastic afval overbodig is geworden. Verder is het gemak voor de burger een belangrijke reden om gebruik te maken van nascheiding. Daar komt ook nog eens bij dat uit onderzoek is gebleken dat nascheiding goedkoper is. Daarnaast zie je bij bronscheiding steeds meer vervuiling binnenkomen, waardoor de effectiviteit hiervan lager wordt. Een aantal gemeenten, waaronder Schiedam, Vlaardingen en Capelle a/d IJssel, is om deze reden overgestapt op nascheiding.

AFVAL SCHEIDEN: WEL OF NIET?

Toch hebben de voor- en tegenstanders van bronscheding zo hun eigen redenen om het wel of niet te doen. Want is het belangrijker om bewust te worden gemaakt van de hoeveelheid (plastic) afval die we produceren? Of moeten we gaan voor gemak? Zorgt nascheiding voor slechtere kwaliteit van het afval? Of is dit dankzij de technologie van tegenwoordig geen enkel probleem meer?

Aanstaande maandag gaat Tijs op zoek naar antwoorden op bovenstaande vragen. Wat vind jij? Zelf Afval scheiden of niet? Op onze Facebookpagina kan je meepraten over dit onderwerp.