'Bepaal dat niet voor mij, bepaal dat voor jezelf'

Eva de Goeij start abortusbuddy-actie

Als woordvoerster van de feministische groep De Bovengrondse, zet Eva de Goeij zich in voor vrouwen die anti-abortusdemonstranten als intimiderend ervaren. Deze demonstranten verzamelen zich rondom de klinieken waar vrouwen op het punt staan om abortus te plegen. Naar aanleiding van haar persoonlijke ervaring met de demonstranten, is zij de abortusbuddy-actie gestart om deze vrouwen te helpen.

'Bepaal dat niet voor mij, bepaal dat voor jezelf'

Eva raakte vorig jaar zelf onverwacht zwanger en besloot na vele afwegingen om haar zwangerschap af te breken. Ze stond volledig achter haar keuze en kreeg steun van haar vriend en moeder. Toch ervaarde Eva gevoelens van schaamte, wat onder andere de reden was om haar abortus niet met overige familie en bekenden te delen. Ook was dit voor Eva een integere manier om keuzes in eigen hand te houden.  

Eva’s wieg stond bij een liberale familie. Hun open blik heeft ervoor gezorgd dat ze de keuze voor abortus vrijwillig en met steun heeft kunnen maken. In de abortuskliniek werd ze daarentegen geconfronteerd met vrouwen die geen steun vanuit huis kregen of met grote schaamtegevoelens te kampen hadden. “Als zélfs ik -terwijl ik uit een vrij nest kom met liberale ouders- me zo schaam en dom en rot voel over dat ik ongewenst zwanger ben, dan hebben we zeker nog een lange weg te gaan”, zegt Eva. We spreken dus nog steeds over een taboe omtrent abortus, ondanks alle informatie die bekend is. 

“Het is moord, je gaat naar de hel!”

“Tijdens een bezoek aan de kliniek voor een nacontrole werd ik zelf lastiggevallen door een demonstrant voor de kliniek. Hij hield een bord vast met de tekst: “Jesus is Lord” en schreeuwde: “Het is moord, je gaat naar de hel! Het is moord, je gaat naar de hel!” Ik was verbijsterd en voelde vertelde hem dat hij dat niet voor mij mocht bepalen, maar alleen voor zichzelf. Eenmaal binnen in de kliniek vertelde ik over het voorval buiten. Daar werd mij verteld dat er niks aan gedaan kon worden wegens vrijheid van meningsuiting en demonstratierecht.” 

Tijd voor actie

Dat zoveel kwetsbare meisjes en vrouwen op deze manier geïntimideerd worden, maakt Eva verdrietig, boos en strijdlustig. Ze wil de huidige situatie veranderen en biedt met haar ‘abortusbuddy-actie’ support aan de vrouwen die begeleiding willen. Samen met het Humanistisch Verbond roept Eva mensen op om zich vrijwillig in te zetten als buddy’s van vrouwen die naar de klinieken gaan. Hiermee wil ze de toch al kwetsbare vrouwen beschermen tegen de intimiderende werkwijze van de demonstranten. Inmiddels hebben zich al ruim drieduizend vrijwilligers aangemeld.  

Als voorstander van de vrije keuze aan de vrouw wil de frontvrouw van De Bovengrondse een acceptabel, juridisch en humaan juist instrument gebruiken. Dit standpunt vormt de basis van de buddyactie. Eva is van mening dat iedere groepering zijn eigen mening mag hebben én uitdragen over het onderwerp abortus. Ook benadrukt ze het belang van de beschermwaardigheid van het ongeboren leven. Maar de keuzevrijheid van de vrouw is altijd leidend. Eva: “De manier waarop organisaties als Schreeuw Om Leven te werk gaan is onacceptabel. Zij benaderen de ongewenst zwangere vrouwen vlak voordat zij de abortuskliniek in gaan." 

Het blijft een eigen keuze

Eva’s persoonlijke ervaring met de zorg rondom haar abortus was heel zorgvuldig en fijn. En dat is iets wat ze graag deelt. “Er is mij meerdere malen gevraagd of ik het zeker wist. Er is samen met mij nagedacht over alternatieven; niet alleen schriftelijk, maar ook mondeling.”  

Eva komt op voor de rechten van de vrouw, maar geeft ook ruimte aan de pro-life organisaties, zolang zij geen misbruik maken van de meest kwetsbare momenten van de vrouw. Op de stoep van de abortuskliniek is niet de juiste plek. Er zijn genoeg andere momenten om dit gesprek te voeren of hulp aan te bieden. Daarnaast wil Eva vrouwen anders framen. Vrouwen die kiezen voor abortus hoeven niet gezien te worden als zwak of hulpbehoevend, maar juist als vrouwen die hun eigen keuze hebben gemaakt en daarvoor instaan. 

Bekijk het verhaal van Eva in onze tv-uitzending: