Coalitie-Y pakt te hoge druk op jongeren aan

Coalitie-Y, een organisatie die opkomt voor de belangen van jongeren, biedt premier Rutte vandaag een manifest aan over de toekomst van nieuwe studenten. Zij vinden dat de druk op jongeren omlaag moet. Het vinden van een goede baan en een betaalbare woning is momenteel lastig voor deze doelgroep. Volgens Coalitie-Y worden deze problemen alleen maar groter door het huidige leenstelsel voor studenten.

Coalitie-Y pakt te hoge druk op jongeren aan

Sinds het studiejaar 2015-2016 is de basisbeurs afgeschaft en vervangen door het leenstelsel. Dit houdt in dat studenten geen maandelijkse bijdrage meer krijgen voor hun studie, maar gebruik kunnen maken van een leenstelsel. Hoewel dit een goed plan leek, blijkt nu toch dat het merendeel van de studenten hier problemen van ondervindt. Zo blijkt de stress onder studenten over de hoogte van hun schulden toe te nemen doordat ze de hoge kosten voor studie en woning zelf moeten dragen. Daarnaast ervaren studenten door de hoge leenkosten veel druk om hun studie zo snel mogelijk af te ronden. Bovendien zorgt de opgebouwde schuld door het leenstelsel ervoor dat jongeren minder snel een huis kunnen kopen. Een ruimte huren zal ook niet snel meer gaan vanwege de huidige hoge huurprijzen. Dit is een steeds groter wordend probleem en veroorzaakt angst onder jongeren die gaan beginnen aan hun studie.

Manifest

Coalitie-Y, opgericht door een aantal jongerenorganisaties, tv-presentator Tim Hofman en de ChristenUnie, wil deze problemen oplossen. “Wij staan voor een samenleving die recht doet aan iedere generatie, nu en in de toekomst” aldus Coalitie-Y. Zo strijdt de organisatie voor onder meer het afschaffen van het leenstelsel en de herinvoering van de basisbeurs. Daarnaast wil Coalitie-Y ook huisjesmelkers aanpakken en extra woningen bouwen, zodat jongeren betaalbaar kunnen wonen. Vandaag, de dag voor Prinsjesdag, biedt Coalitie-Y premier Rutte een manifest aan. Hierin spreken zij zich uit over de problematiek waar jongeren mee te maken hebben en wat mogelijke oplossingen hiervoor zijn. Op deze manier zetten zij zich in om de huidige situatie te verbeteren.  

Morgen wordt tijdens Prinsjesdag de landelijke uitgaven en inkomsten voor komend jaar bekend gemaakt. Zal het probleem rondom het leenstelsel de miljoenennota halen, of wordt dit een probleem voor later?