Koning in troonrede: EU moet beter samenwerken bij migranten

Veiligheid en migratie belangrijke thema's op Prinsjesdag

De landen van de Europese Unie helpen elkaar te weinig bij het opvangen van migranten, zei koning Willem-Alexander dinsdag in de troonrede. Hij hekelt namens het kabinet de "gebrekkige solidariteit" tussen lidstaten. De EU moet eensgezind optreden om kansloze asielzoekers en migranten die overlast geven duidelijk te maken dat zij niet welkom zijn, aldus de koning.

Koning in troonrede: EU moet beter samenwerken bij migranten

In zuidelijke landen als Griekenland en Italië komen veel migranten aan, waardoor de opvang daar onder druk komt te staan. De EU overlegt al jaren over een verdeling van deze migranten tussen de lidstaten.

In de jaarlijkse troonrede roept de koning op dat 'ieder land zijn deel moet doen'. 'Nederland vangt vluchtelingen, de mensen die onze hulp echt nodig hebben, altijd op en biedt hun de kans mee te doen, met alle rechten en plichten die daarbij horen.' sprak de koning vanuit de Ridderzaal. Volgens hem blijft door betere samenwerking 'het draagvlak voor een humaan en eerlijk asielbeleid intact.'

Een "sterke en eensgezinde" EU is voor Nederland sowieso steeds noodzakelijker, vindt het kabinet. Zeker nu de wereldorde zo in beweging is, oude bondgenootschappen niet langer vanzelfsprekend lijken en opkomend protectionisme en handelstwisten de vrije wereldhandel bedreigen. "Nederland en Europa moeten daarop zelfbewust en met realisme inspelen."

Bekijk de troonrede van de Koning hier:

★ Troonrede Prinsjesdag 2019 ★ NPO 17-09-2019 HD

Veiligheid als thema

Een ander belangrijk thema tijdens de troonrede is veiligheid. De koning opent met het noemen van operatie Market Garden, die vandaag 75 jaar geleden plaatsvond. Hij roemt de militairen die ons destijds bevrijdden. 

In het regeerakkoord ligt de ambitie om te bouwen aan een samenleving waarin mensen zich zeker voelen en vertrouwen in de toekomst kunnen hebben, houden of herwinnen, aldus de koning. Dat vertrouwen begint bij een sterke rechtsstaat die beschermt tegen criminaliteit, willekeur en machtsmisbruik.

Tegenwoordig lijken vrijheid, democratie en een sterke rechtsstaat vanzelfsprekende waarden. 

Met meer armslag voor de rechtsspraak en het Openbaar Ministerie versterkt het kabinet onze rechtsstaat. Er komt ruimte voor nieuw materieel voor militairen, zodat zij hun werk beter kunnen doen. Ook zullen er meer financiële middelen beschikbaar zijn voor extra politieagenten.

Niet alleen de binnenlandse veiligheid is een aandachtspunt in de troonrede. Koning Willem-Alexander noemt dat Nederlands belang en internationale veiligheid in elkaars verlengde liggen. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van Nederlandse militairen, maar ook zaken als cyberveiligheid.

Lees de volledige troonrede van de koning hier.