Negenduizend registraties levenloos geboren kinderen

Sinds ruim een half jaar kunnen ouders hun levenloos geboren kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Al meer dan negenduizend ouders maakten gebruik van deze mogelijkheid tot erkenning, meldt de Volkskrant.

Negenduizend registraties levenloos geboren kinderen

Formeel bestaansrecht

Tot begin 2019 is het niet mogelijk om levenloos geboren kinderen te registeren, waardoor zij formeel gezien niet bestaan. Een groot verdriet voor veel ouders en voor moeder Natasja Geyteman – Bo aanleiding om dit systeem in 2012 aan de kaak te stellen. In december 2018 stemt de Eerste Kamer in met een wetswijziging, waardoor ouders een daadwerkelijke geboorteakte voor hun levenloos geboren kindje kunnen krijgen.

Zowel ouders die hun kindje of foetus aan een natuurlijke dood hebben verloren, als ouders die voor een abortus hebben gekozen, kunnen hun kind laten registreren. Ook kinderen die al jaren geleden zijn overleden, kunnen alsnog geregistreerd worden. Iets waar vele ouders dankbaar gebruik van maken, gezien de huidige getallen.