Internationale Dag van de Geweldloosheid

Woensdag 2 oktober 2019 is de Internationale Dag van de Geweldloosheid. Door de Verenigde Naties uitgeroepen vanwege de geboortedag van Mahatma Gandhi (2-10-1869). Het doel van deze dag is mensen wijzen op de mogelijkheden van geweldloosheid. De grote vraag is alleen: waar ligt de scheidslijn tussen vrijheid van meningsuiting en geweld?

Internationale Dag van de Geweldloosheid

Een blik op de krantenkoppen van afgelopen weken en geweldloosheid lijkt verder dan ooit. De laffe moord op advocaat Derk Wiersum, die op de stoep voor z’n voordeur wordt doodgeschoten. Een man die gewoon zijn werk deed, een echtgenoot, een vader van twee jonge kinderen. Of even daarvoor: de agent die knock-out werd geslagen tijdens een trouwstoet in Rotterdam.

Geweldloosheid versus geweld

De boerenprotesten van 1 oktober escaleren kort, maar hevig voordat het daadwerkelijke protest begint. Tractoren rijden op het Haagse Malieveld door afzettingen heen en veroorzaken schade en een onveilige situatie. De boeren protesteren, omdat ze boos zijn over het negatieve beeld dat er over de boerensector wordt verspreid. Geweld wordt ingezet om dit beeld ten goede te keren. Of wordt er hierdoor juist ten halve gedwaald? Waar ligt hier de scheidslijn tussen je mening laten horen en geweldspleging?

Geweld vindt z’n weg niet alleen bovengronds, maar ook in niet zichtbare onderwerelden. De drugscriminaliteit spant een -voor ons leken- onzichtbaar web van producenten, dealers en koeriers, waar kinderen al op jonge in gevangen raken. Kinderen die lang niet altijd de zorg krijgen die elk kind zou moeten krijgen. Die tussen wal en schip dreigen te vallen en een makkelijke prooi zijn voor de georganiseerde misdaad, waar geweld de norm is.

Digitaal geweld

Doordat ons leven zich deels digitaal afspeelt, communiceren we steeds vaker zonder elkaar in de ogen te kijken. Een app is zo verstuurd, ook als deze hard van toon of zelfs bedreigend van aard is. Joden ontvangen anonieme antisemitische berichten, moslims ontvangen verwensingen en bedreigingen. Geweld sijpelt het dagelijks leven binnen via telefoon of computer.

Wanneer we discussiëren op Facebook over onderwerpen waarover we van mening verschillen, is de scheidslijn tussen debat en persoonlijke aanval flinterdun. Vanachter de anonieme beeldschermbubbel is een hatelijke opmerking zo gemaakt. Voor je het weet ben je zelf veroorzaker van geweld.Terwijl je misschien gevoelsmatig alleen maar je mening hebt geuit.

Verspreiding van geweldloosheid

De Verenigde Naties noemt geweldloosheid, tolerantie en volledig respect voor alle mensenrechten iets fundamenteels. Wederzijds begrip en respect voor diversiteit dienen als basis hiervoor. Toch lijkt dat in de praktijk moeilijker te zijn. Is zo'n dag voor geweldloosheid dus belangrijk elk jaar te houden? Hoe let jij hier op in je eigen leven?