Meer mensen dan ooit op de vlucht

In onze rubriek ‘De Schijnwerper’ vragen we bekende christenen hun licht te laten schijnen over een thema dat hen na aan het hart gaat. Deze week schrijft Anita Delhaas, oprichter van het platform Re-starter, over de integratie van vluchtelingen in onze samenleving. 'Ondanks dat vluchtelingen een klein gedeelte opmaken van onze samenleving, wordt onze cultuur en geloof significant beïnvloed door hun aanwezigheid.' Hoe moeten wij daarmee omgaan?

Meer mensen dan ooit op de vlucht

Wist u dat er op dit ogenblik meer mensen op de vlucht zijn dan ooit in onze geschiedenis? Zo’n zeventig miljoen! Deze week nog zijn tweehonderdduizen inwoners in Noordoost-Syrie op de vlucht geslagen en hebben inmiddels zevenduizend mensen Irak bereikt.
Ruim de helft van de vluchtelingen zijn jonger dan achttien jaar. Het aantal mannen en vrouwen is ongeveer gelijk. Iemand is een vluchteling, als hij in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. De meest voorkomende redenen voor vervolging zijn godsdienst en politieke overtuiging.
De meerderheid (84%) van vluchtelingen wereldwijd wordt in ontwikkelingslanden opgevangen, dus niet bij ons in het “Westen” zoals vaak wordt verondersteld. Van de ongeveer honderdduizend mensen die naar Nederland zijn gevlucht zijn de meeste Syrisch, Nigeriaans, Eritrees of Iraans.

Vluchteling zijn is niet nieuw

Bijna zolang als de wereld bestaat zijn er mensen op de vlucht. In de Bijbel kun je de verhalen van Adam, Eva, Abraham, Isaak, Jakob en Jezus lezen. Ze zijn allen vluchteling geweest. De Bijbel geeft duidelijke aanwijzigen in het Oude[1] en het Nieuwe Testament hoe wij moeten omgaan met vluchtelingen; we moeten hen niet onderdrukken, maar liefhebben en onderdak verlenen. Een voorbeeld van verwelkomen van vluchtelingen in Nederland zien we aan het einde van de zestiende-eeuw. Veel joden werden verdreven uit Spanje en Portugal en zijn met open armen ontvangen in Amsterdam en Haarlem. In 1600 was een op de drie Amsterdammers vluchteling. Deze vluchtelingen brachten nieuwe culturen, ideeën en arbeidskrachten, allemaal factoren die later een bijdrage leverden aan de welvaart van de Gouden Eeuw.

[1] Exodus 12:47-48, Deuteronomium 26:11-13 en Leviticus 19:34

Recht en liefde

Als we aan vluchtelingen denken, praten we vaak over het onrecht wat hun wordt aangedaan; de lange bureaucratische procedures voor het aanvragen van asiel en discriminatie.  Anderen klagen over de onrechtvaardigheid dat vluchtelingen vlugger woningen toegewezen krijgen dan Nederlanders of arbeidsplaatsen innemen van autochtonen.  Deze argumenten gaan over recht en onrecht.

Recht staat centraal in de Bijbel, God is de Rechtvaardige[2], maar ik denk dat wij vaak door media en onze omgeving beinvloed worden, waardoor onze mening niet altijd op juiste of volledige informatie is gebaseerd.  Het is veel belangrijker om te realiseren dat wij vluchtelingen lief moeten hebben.  Je kunt God niet lief hebben, en Zijn gebod om je naaste lief te hebben negeren.  Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan is daar een voorbeeld van.  Hoe uiten wij onze liefde jegens vluchtelingen?


[2] Deuteronomium 32:4

Kansen en bedreigingen voor onze maatschappij

Ondanks het feit dat slecht 0,6% van de Nederlandse bevolking, vluchteling is, wordt de maatschappij, cultuur en ons geloof beïnvloed. Net zoals het dagelijks leven in de zestiende-eeuw veranderde met de komst van vluchtelingen uit Spanje en Portugal. Wat kunnen wij doen om kansen te grijpen en bedreigingen te onderkennen?  Wat kunnen we leren van vluchtelingen? Hoe kunnen we elkaars cultuur beter begrijpen en respecteren?

Hebben wij de vrijmoedigheid om te getuigen van God’s liefde en vluchtelingen met open armen te verwelkomen?