PvdA voorstander van 'Housing First' bij daklozen

"Eerst een dak boven je hoofd helpt bij het oplossen van allerlei andere problemen"

De Pvda is voorstander van het 'housing first-principe', een systeem waarbij daklozen eerst een woning toegewezen krijgen voordat andere problemen aangepakt worden. Dit stelt de partij in een reactie op de brandbrief van het Leger des Heils van vorige week. De organisatie schreef dat hogere budgetten nodig zijn om de gestegen dakloosheid in Nederland tegen te gaan.

PvdA voorstander van 'Housing First' bij daklozen

Oproep aan politiek

Het Leger des Heils schreef vorige week in een brief aan politiek Den Haag dat er dringend meer geld nodig is voor daklozenopvang. De Rijksoverheid heeft in 2015 de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) ingevoerd. Hierbij is de inzet van hulporganisaties en maatschappelijke hulp overgedragen aan gemeentes. Die zijn hier de afgelopen jaren op gaan bezuinigen, waardoor het budget met ongeveer een derde is gedaald. Op dit moment hebben gemeentes waarin het Leger des Heils actief is, minder budget te besteden voor de opvang van daklozen. “Het aantal daklozen zal hierdoor blijven groeien. Tijdelijke opvang is niet de oplossing, mensen zullen hier eerder op achteruitgaan,” stelt het Leger des Heils.

Housing First

Nu wordt er in Nederland voorzichtig gesproken over het Amerikaanse idee van ‘Housing First’. Dit houdt in dat daklozen niet eerst opgevangen worden, maar meteen daadwerkelijk een huis aangewezen krijgen. Uit onderzoek blijkt dat dit initiatief daadwerkelijk een positief effect heeft op de zwaarste groep binnen daklozen (denk aan verslaafden, mensen met schulden).

Het Leger des Heils wil hier samen met het Ministerie van Volksgezondheid voor strijden mits er budget en woonplekken beschikbaar worden gemaakt. Dat zit echter een stuk ingewikkelder in elkaar. Er zijn namelijk simpelweg te weinig woningen. Woningen die wel beschikbaar zijn, zouden hulporganisaties moeten huren voor een paar jaar. Pas daarna kan de woning worden overgezet op de naam van de nieuwe bewoner. Het Leger des Heils zou dan verantwoordelijk zijn voor de huur die misschien niet betaald kan worden. Dit huurgeld gaat ook ten koste van zorg- en opvangkosten.

reactie PvdA

De PvdA stelt in een reactie door een woordvoerder dat het kwalijk is dat mensen die hulp nodig hebben deze onvoldoende krijgen. “Het gaat goed met Nederland, maar kwetsbare mensen merken daar niks van.” De partij wil van staatsecretaris Blokhuis horen hoe het signaal van het Leger des Heils opgepakt wordt en welke stappen gezet gaan worden om verdere toename van de daklozen te voorkomen. Ook hoopt de PvdA meer te weten over het wel of niet doorzetten van het Amerikaanse initiatief: “Wij zijn voorstander van het ‘housing first-principe’; eerst een dak boven je hoofd helpt bij het oplossen van allerlei andere problemen.”