Boeren komen met maatregelen tegen de stikstofuitstoot

Het kabinet heeft vorige week maatregelen aangekondigd omtrent het stikstofprobleem. De agrarische sector reageerde met een eigen plan van aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Wat houden deze maatregelen in? Zijn deze oplossingen haalbaar of niet?

Boeren komen met maatregelen tegen de stikstofuitstoot

Geopperde maatregelen

Het Landbouw Collectief (samenwerkingsverband van een aantal partijen uit de agrarisch sector) presenteerde maatregelen om het ammoniakgehalte in mest te doen verlagen. Er werden ideeën geopperd over verandering van stallen van de melkveehouderij, varkens- en pluimveehouders. Pluimveehouders kunnen gebruik maken van een ander strooisel wat de stikstofuitstoot zou verlagen. Koeien moeten meer buiten verblijven zodat er in de stallen minder stikstof vrijkomt. Ook zijn er ideeën om stallen uit te breiden met luchtwassers en betere vloeren.

Beschikbaar budget?

Als deze plannen op kort termijn uitgevoerd worden, moet er volgens het Landbouw Collectief een budget komen van minimaal een half miljard. Volgens het rapport zou het restant van het bedrag verdeelbaar zijn over een periode van vijf jaar. Wel vinden de partijen uit de agrarische sector dat de kosten die de boeren voor deze maatregelen maken, moeten worden vergoed. 

Tegengeluid 

Milieuactivisten zijn minder enthousiast over de plannen van de boeren. De plannen zijn goed bedoeld maar er schuilen onzekerheden achter. Zo meldt het WNF in een bericht van Trouw dat het echte probleem niet wordt aangepakt. Het heeft weinig effect op andere uitdagingen zoals de insectencrisis en de lucht- en waterkwaliteit. Daarnaast vindt het WNF het te riskant om zoveel geld te besteden aan maatregelen waarvan de effecten nog niet zeker zijn.

Geef je mening!

Wat vind jij van het plan van de boeren? Zijn de maatregelen haalbaar of zitten er nog te veel risico’s aan vast?