Genot en gewetenswroeging bij drugsgebruikers

De resultaten van onze drugsenquête

Meer dan de helft van de recreatieve drugsgebruikers gebruikt drugs vanwege het fijne gevoel dat ze ervan krijgen. Tegelijkertijd ervaart driekwart ook gewetenswroeging over hun drugsgebruik. De redactie van NieuwLicht onderzocht de drijfveren van drugsgebruikende en drugsvermijdende ouders.

Genot en gewetenswroeging bij drugsgebruikers

Enkele weken geleden plaatsten wij een artikel over moeders die zo nu en dan een XTC-pil slikken, om te ontsnappen aan de drukte van hun dagelijks leven. Een aantal van onze Facebookvolgers plaatste de opmerking waarom we alleen over moeders schreven. Waar bleven de vaders in het verhaal? Omdat we het geluid van onze community graag serieus nemen, beloofden we beterschap. We plaatsten een enquête over de drijfveren van drugsgebruik bij vaders en moeders. Waarom gebruiken ze drugs? Of waarom juist niet? Is er sprake van gewetenswroeging? 

Weinig drugsgebruikers in de NieuwLichtcommunity

Allereerst een kanttekening; het drugsgebruik in de NieuwLicht-community valt een beetje tegen. Of mee, zoals je wil. Hetzelfde geldt voor mannen die een enquête bij ons willen invullen; van de 175 deelnemers zijn er slechts 32 man. Van diezelfde 175 deelnemers gebruikt 15% wel eens drugs. Meer dan de helft (52%) doet dit maximaal één keer per jaar.

Van de drugsgebruikers geeft 58% aan dit te doen vanwege het fijne gevoel dat ze ervan krijgen. 14% gebruikt om te ontsnappen aan de drukte van het dagelijks leven en voor nog eens 14% is het een combinatie van bovengenoemde redenen.

Gewetensbezwaar

Hoewel het dus voor de meeste drugsgebruikers een fijn gevoel oplevert, ervaren de meesten wel enige vorm van gewetensbezwaren. 48% van de voelt dit al tijdens het drugsgebruik en 28% ervaart deze gewetenswroeging achteraf. Een kwart van de gebruikers heeft nergens last van.

Maar waarover voelen ze zich dan schuldig? Voor ruim een derde is het een combinatie van factoren; de genomen gezondheidsrisico’s, de bijdrage aan de drugscriminaliteit en het feit dat ze geen goed voorbeeld zouden zijn voor de kinderen. 

Geen behoefte aan drugs

Het merendeel van de deelnemers aan de enquête gebruikt helemaal geen drugs: 85% is geheelonthouder. Uiteraard waren wij nieuwsgierig naar de drijfveren om niet te gebruiken. Deze zijn divers. Bijna de helft heeft er simpelweg geen behoefte aan en een kleine kwart vindt het onveilig om drugs te gebruiken. Voor 8% van de mensen valt drugsgebruik niet te verenigen met hun geloof en 18% wil niet bijdragen aan de drugscriminaliteit.