Gert-Jan Segers: ‘Weg met de dubbele nationaliteit’

In zijn boek ‘De Verloren Zoon – en het verhaal van Nederland’ schrijft Gert-Jan Segers dat hij af wil van de dubbele nationaliteit voor mensen buiten de Europese Unie. ‘Onze democratische rechtsstaat is een kostbaar bezit en van een andere orde dan een inwisselbaar clublidmaatschap’, stelt de CU-voorman.

Gert-Jan Segers: ‘Weg met de dubbele nationaliteit’

Hoe zou dat in zijn werk gaan volgens Segers? De eerste generatie nieuwkomers zou hun dubbele paspoort mogen behouden, maar volgende generaties moeten een keuze maken in hun nationaliteit. Als voorbeeld geeft hij de dienstplicht voor Turks-Nederlandse jongens. ‘Een land als Turkije [is] nu zo onvrij en autoritair geworden, dat een dubbele nationaliteit en een dienstplicht voor Turks-Nederlandse jongens onhoudbaar is.’

Loyaliteitskwestie

In een interview bij Pauw stelt Segers: ‘Als een Turkse jongen uit Rotterdam opgeroepen wordt om in het Turkse leger tegen de Koerden - die ons hebben geholpen in de strijd tegen ISIS - te vechten, dan is dat een verscheurdheid.’ Dit veroorzaakt volgens de fractievoorzitter een tweespalt in de samenleving dat niet houdbaar is. Hij ziet het uiteindelijk als een loyaliteitskwestie waarin tweede-generatie migranten met een dubbel paspoort moeten gaan kiezen.

Zie hier het fragment uit het interview met Gert-Jan Segers bij Pauw.

Overheid moet een ‘thuis’ bieden

In zijn boek schrijft de CU-leider ook dat de overheid meer een ‘thuis’ moet bieden voor Nederlanders dan zij nu doet. ‘Het is echt mogelijk dat we minder verweesd en ontheemd zijn en thuiskomen in een economie zoals die letterlijk bedoeld is: betrokken op elkaar, waarbij een ieder bijdraagt naar vermogen en deelt naar behoefte.’

Is het kiezen tussen nationaliteit een oplossing voor de tweedeling in de samenleving? Wat vind jij? Discussieer mee op onze facebookpagina.