Mooie woorden of écht aanpakken

Hoe moet antisemitisme worden bestreden in Nederland?

Afgelopen woensdag liet de Duitse regering weten harder op te treden tegen rechts-extremisme, voornamelijk op het gebied van antisemitisme er werd een pakket van negen harde maatregelen gepresenteerd. De haat, discriminatie en het geweld tegen Joden neemt dusdanig toe dat er actie ondernomen wordt. Moet Nederland volgen in dit voorbeeld?

Mooie woorden of écht aanpakken

De maatregelen van de Duitse regering houden onder andere in dat er een meldplicht komt voor bedreiging en aanzet tot haat via sociale media. Deze online aanpak is een reactie op wat er gebeurd is bij de aanslag bij Hälle. De Duitse minister van justitie stelde dat ‘de aanslag op de Joodse gemeenschap laat zien wat er kan gebeuren als er online tot haat wordt aangezet. Ook zal er iemands overtuigingen zorgvuldiger worden overwogen bij de aanvraag voor een wapenvergunning.

Initiatiefnota

In Nederland zet de politiek ook stappen gezet tegen Jodenhaat. Dilan Yesilgös en Gertjan Segers hebben afgelopen voorjaar samen een initatiefnota ingediend bij de kamer om actie te ondernemen tegen antisemitisme in onze samenleving. De aanstelling van een Nationaal Coördinator zou volgens de initiatiefnemers een belangrijke stap zijn. Diegene zal een adviserende rol hebben op het gebied van meldingen en aangiften. Onderwijs heeft ook een belangrijke rol in de nota. Er moet meer aandacht komen voor de positieve invloed van de Joodse gemeenschap op de Nederlandse samenleving. ‘Antisemitisme moet worden tegengesproken in de klas’, volgens Segers. ‘Leerlingen kunnen die verhalen weer mee naar huis brengen en vervolgens ook op internet hun gedrag veranderen en daar mensen tegenspreken.’

Mooie woorden of écht aanpakken?

Deze nota wordt binnenkort worden in de kamer, maar is nog niet op de agenda gezet. Is er niet meer urgentie nodig? Voorzitter van stichting Antisemitisme Preventie, Eric Vink zegt hierover: ‘We zijn heel benieuwd hoe deze nota vertaald zal gaan worden naar een effectieve aanpak. […] Dat het niet bij mooie woorden blijft, maar dat de overheid dit initiatief weet om te zetten naar concrete aanpak en preventie.’ Een initiatiefnota is er namelijk voor om een beleidskwestie aan de orde te stellen. Echte verandering blijft nog uit. Moeten we niet meer kijken naar Duitsland als het gaat om de aanpak van antisemitisme?
 
Dutch Support for Israël laat weten dat de nota van Yesilgöz en Segers zeker goede concrete acties heeft, maar dat er niet genoeg wordt geïnvesteerd op uitvoerend niveau. In het onderwijs moet nog meer voorlichting komen, zoals het verplicht bezoeken van de kampen uit de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast moet volgens hen de IHRA-definitie van antisemitisme worden opgenomen als toetsing voor aangiftes bij de politie en het openbaar ministerie. Ten slotte merken ze op dat de bewaking en beveiliging bij synagogen in kleinere steden niet adequaat is of gewoon ontbreekt.

Praat mee!

Antisemitisme blijft een moeilijk probleem om aan te pakken. Is het beter om hard op te treden of helemaal op preventie in te zetten? Wat vinden jullie? Hoe moet antisemitisme in Nederland worden aangepakt? Praat mee op Facebook over dit issue.