Verlaging maximum snelheid beïnvloedt aanrijtijd hulpdiensten buiten de Randstad

De verlaging van de maximale snelheid heeft invloed op de aanrijtijden van hulpdiensten, volgens politiebond ACP. Hulpdiensten zoals politie, ambulance en weginspecteurs van Rijkswaterstaat mogen in noodgevallen 40 kilometer per uur harder rijden dan de maximale snelheid. De nieuwe stikstofmaatregel zorgt mogelijk voor tijdverlies in urgente situaties.

Verlaging maximum snelheid beïnvloedt aanrijtijd hulpdiensten buiten de Randstad

BNR sprak afgelopen week met Gerrit van de Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP. 'Door deze maatregel mogen wij op de snelweg nog maar maximaal 140 kilometer per uur rijden in plaats van 170 kilometer per uur', zegt Van de Kamp. 'Dat kan ertoe leiden dat onze aanrijtijden langer worden of dat de hulpdiensten niet op tijd bij een ongeval kunnen zijn.’

In hetzelfde artikel van BNR geeft Nadiene Toby, woordvoerder van ambulancezorg Nederland aan dat de maatregel waarschijnlijk geen invloed zal hebben op de aanrijtijden van ambulances, gezien het feit dat deze relatief korte ritten maken. Ook rijden ambulances vaker over provinciale wegen en daar geldt geen verlaging van de maximale snelheid.

Bewoners van Elburg ruim een minuut langer onderweg naar de Eerste Hulp

Toch zijn de aanrijtijden van ambulances nu vaak al een probleem, zeker in de buitengebieden. Zo ligt gemeente Dongeradeel op ruim 28 kilometer van het dichtstbijzijnde ziekenhuis, Harlingen op bijna 27 kilometer en Elburg op een kleine 22 kilometer. 

De verschillende routes van Elburg naar Harderwijk
De verschillende routes van Elburg naar Harderwijk

Bewoners van Elburg zijn op dit moment 24 minuten onderweg naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Harderwijk, wanneer ze de snelste route over de A28 nemen. Van de totale route van 25,8 kilometer gaat 20,5 kilometer over de snelweg, waar je momenteel 120 kilometer per uur mag rijden.

Binnen de huidige richtlijnen mag een ambulance hier zelfs 160 kilometer per uur rijden en doet dan zeven minuten en dertig seconde over dit stuk snelweg. Zodra de stikstofmaatregel ingevoerd wordt, zal dit 140 kilometer per uur zijn. Dit betekent dat dezelfde route ineens acht minuten en achtenveertig seconde duurt. Een toename van één minuut en achttien seconde.

Cruciale tijd wanneer je je in een levensbedreigende situatie bevindt.

Provinciale wegen

De route over de provinciale weg tussen Harderwijk en Elburg biedt geen soelaas. Volgens de online routeplanner duurt deze rit namelijk dertien minuten langer.

Toch zou het goed mogelijk zijn dat de provinciale weg in veel gevallen wél een rol van betekenis gaat spelen. Hij verwordt met de nieuwe maximale snelheid tot een serieuze concurrent van zijn grote broer de snelweg. De broer waarop je nu veelal nog vijftig kilometer per uur harder mag rijden, maar vanaf januari nog maar twintig kilometer per uur wint. Loont omrijden naar de snelweg als er ook een korte route via de provinciale weg te rijden is?

Provincie de dupe?

Een overzicht van de maximale snelheden op de Nederlandse snelwegen
Een overzicht van de maximale snelheden op de Nederlandse snelwegen

De snelheidsmaatregel lijkt met name invloed te gaan hebben op de gebieden buiten de Randstad, aangezien de meeste 130-kilometer wegen zich daar bevinden. En omdat de aanrijtijden van hulpdiensten daar langer zijn dan in de Randstad. Regio’s die al vaker te kampen hebben met tekorten in het zorgaanbod.

Wat vind jij? Moeten hulpdiensten ontheffing krijgen van de maximumsnelheidsregels?