Vrijwilligers PKN de dupe van mogelijke imagoschade

Vorige week spraken besturen van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) over het vergroten van veiligheid binnen de kerk. Er is besloten dat alle werknemers binnen de PKN een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten aanvragen. Hiermee moet toekomstig misbruik in Nederlandse kerken voorkomen worden. Dit zal niet alleen voor professionele werknemers (predikanten, kerkelijke werkers) gelden, maar ook voor vrijwilligers.

Vrijwilligers PKN de dupe van mogelijke imagoschade

betekenis VOG

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid waarin staat dat het gedrag van een iemand in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Dit geldt vooral voor werkzaamheden met kinderen of mensen met een LVB (licht verstandelijke beperking).

Hogere veiligheid creëren 

Misbruik in de kerk is een thema dat al jaren terugkomt. Een VOG zal bijdragen aan het tegengaan van misbruik. Vrijwilligers kunnen via kerkelijke gemeenten gratis een VOG aanvragen. Dit besluit is genomen als voorzorgsmaatregel en bedoeld om de veiligheid aan te scherpen binnen de kerken in Nederland.

Goed besluit van de PKN?

Een groot deel van niet-kerkelijk Nederland kent nauwelijks het verschil tussen de katholieke kerk en de protestante kerk. ‘De kerk’ wordt daarom regelmatig in zijn geheel gezien als een groot misbruikorgaan. Is het daarom gepast om alle vrijwilligers van de PKN te verplichten een VOG te overleggen om imagoschade te voorkomen? En wat voor signalen geeft zo’n verplichting af naar de rest van de maatschappij? Krijgen mensen door deze invoering niet juist de indruk dat de PKN zich vaak schuldig bevindt aan misbruik? Of is dit anno 2019 een passend besluit?