Hoe gaan we moderne slavernij tegen?

Maandag 2 december is de Internationale Dag voor de Afschaffing van de Slavernij. Op deze dag herdenken we alle vormen van moderne slavernij. Dit is echter niet hetzelfde als de Internationale Dag ter Herinnering aan de Slavenhandel en de Afschaffing ervan, die op 23 augustus wordt gehouden. Wat is slavernij precies en hoe zit moderne slavernij in elkaar?

Hoe gaan we moderne slavernij tegen?

Het begrip slavernij

Volgens Amnesty International is slavernij een ‘onvrije arbeid, waarvan het resultaat geheel of gedeeltelijk moet worden afgestaan en waarbij de werker lijfelijk eigendom is van de meester’. In Nederland kwam slavernij met name in de zeventiende eeuw aan de orde. Nederland had toen een groot aandeel in de internationale slavenhandel door de invloeden van de West-Indische Compagnie (WIC). Vanuit Nederland voeren schepen vol met goederen naar de westkust van Afrika. Hier verhandelden zij hun goederen voor slaven. Vervolgens voeren deze schepen vanuit Afrika richting Amerika waar de slaven dan verkocht werden voor producten als tabak, koffie en suiker. Deze driehoek vaart heet hierom ook wel de Trans-Atlantische driehoek handel.

Vroegere vs. Moderne slavernij

Richting het einde van de achttiende eeuw veranderde de opvatting rondom slavernij. De Engelsen schaften slavernij af in 1833 en Frankrijk volgde in 1848. Engeland oefende wel druk uit op Nederland maar toch werd slavernij pas op 1 juli 1863 afgeschaft, als een van de laatste landen in Europa. Volgens Britse deskundige Kevin Bales bestaan er vandaag de dag nog veel vormen van slavernij, ook wel de moderne vormen van slavernij genoemd. Wat zijn de verschillen? Bales beschrijft dat vroegere slavernij gebaseerd was op bezit dat wettelijk werd erkend.  Er was duidelijk onderscheid gemaakt tussen de etniciteit en rassen van slaven en slavenbezitters. Moderne slavernij is gebaseerd op schulden en contracten, ook wel wurgcontracten (of andere wettelijke documenten). Slaven van vandaag zijn een stuk goedkoper en ze zijn eerder arm en kwetsbaar dan dat etniciteit een rol speelt. Bales schat dat nog zo’n 27 miljoen mensen vandaag de dag vallen onder slavernij.

Voorbeelden moderne slavernij

Volgens Amnesty International bestaan er veel vormen van moderne slavernij. Naast schuldslavernij zijn er meer voorbeelden te noemen. Bijvoorbeeld dwangarbeid met het oog op productie, dat vooral in (krijgs)gevangenschap plaats vindt. Denk ook aan kinderarbeid in Chinese fabrieken waar lonen worden achtergehouden. Of aan uitbuiting van (gedwongen) prostitutie, wat ontstaat door toedoen van mensenhandel.

Aanpak

Hoe wordt de toename van mensenhandel veroorzaakt? En wat wordt er gedaan om mensenhandel tegen te gaan? Volgens organisatie Global Slavery Index (GSI) kan je een probleem niet aanpakken als je het probleem niet goed meet. We moeten meer te weten komen waar, waarom en hoe mensen in de slavernij terecht komen. Daarnaast moeten we erachter zien te komen of we progressie maken in het bevrijden van deze moderne slaven. Overheden moeten met elkaar bespreken welke maatregelen zij nemen tegen dit probleem en welke het beste werken. Wat versta jij onder moderne vorm van slavernij? Hoe kunnen wij dit tegengaan volgens jou?

Bronnen:
Amnesty International: https://www.amnesty.nl/encyclopedie/slavernij-en-mensenrechten
Historiek: https://historiek.net/de-nederlandse-transatlantische-slavenhandel/4379/
Global Slavery Index: https://www.globalslaveryindex.org/2019/findings/foreword/