Leegloop kerken teleurstelling voor predikanten

“Ik heb net een bijeenkomst afgeblazen vanwege een minimum aan belangstelling. Dat is ook de realiteit van wat ik doe. Van waar veel collega’s mee kampen. En dat besef maakt vermoed ik eenzaam en onzeker.” Claartje Kruijff -predikant bij de Remonstrantse Kerk en voormalig Theoloog des Vaderlands- deelt een bericht op LinkedIn over het gebrek aan animo voor een samenzijn in haar kerk. Dit gebrek aan belangstelling is niet alleen een teleurstelling voor bevlogen predikanten als Kruijff, maar ook oorzaak van teruglopend kerkbezoek en leegstaande kerken.

Leegloop kerken teleurstelling voor predikanten

 

Trouw berichtte al eerder over hoe de leegstand van kerken steeds meer een maatschappelijk probleem wordt. Deze leegstand raakt de leefbaarheid in een dorp of een wijk. Steeds vaker wordt er daarom gezocht naar een goede herbestemming van kerkgebouwen, waarbij de kerk toch nog een maatschappelijke functie behoudt. Ook zoeken kerken naar combinatiefuncties, waarin er naast kerkelijke activiteiten ruimte is voor bijvoorbeeld sociaal-maatschappelijke initiatieven.

 

Claartje Kruijff deelt openhartig bericht op LinkedIn

Kerkdeuren open voor niet-gelovigen

Zo ook Claartje Kruijff, die samen met haar Bussumse collega’s behalve de gebruikelijke preken ook zogenaamde Adempauzes aanbiedt. Tijdens deze maandelijkse bijeenkomsten vormen thema’s als ‘vrede’, ‘grenzen aan maakbaarheid’ of ‘houvast’ de basis voor gesprek. De kerkdeuren staan open voor iedereen die zoekt naar zingeving en verstilling in de hectiek van het dagelijks bestaan. Gelovig of niet. De kerk krijgt hiermee weer een wijkfunctie en vervult een behoefte van niet-gelovigen en anders-gelovigen, naast de behoefte van de traditionele kerkganger.

Een nieuwe bestemming voor de kathedraal van Lollum

NieuwLicht start binnenkort met een bijzonder initiatief, waarin er een nieuwe bestemming wordt gezocht voor de leegstaande Greidhoeke kathedraal in Lollum, Friesland. Een twaalfkoppige expertgroep gaat zich buigen over de toekomst van de kerk. Ook onze community kan in een openbare Facebookgroep meepraten en -denken over de herbestemming van de Friese kathedraal.

 

Lollum