Verslechterde positie Nederlanders met een beperking

De positie van Nederlanders met een beperking is de afgelopen jaren achteruitgegaan. Ondanks het streven om de positie van mensen met een handicap te verbeteren, blijkt het voor deze groep juist moeilijker om volwaardig mee te doen met de maatschappij. Dat terwijl een aantal jaar geleden het VN-verdrag in Nederland in werking trad.

Verslechterde positie Nederlanders met een beperking

Doel VN-verdrag Handicap

Ruim drie jaar geleden trad het VN-verdrag Handicap in werking in Nederland. Volgens het College voor de Rechten van de Mens was het doel van dit verdrag ‘het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking’. De overheid moest in het beleid rekening houden met dit verdrag voor de bevordering van de positie van mensen met een beperking. Hoewel het verdrag voor positieve veranderingen moest zorgen, blijkt dat de laatste jaren de positie van mensen met een beperking juist is verslechterd in Nederland. Hoe komt dit en wat kan er gedaan worden om deze verslechtering tegen te gaan?

Naleving afspraken

College voor de Rechten van de Mens hield de afgelopen jaren toezicht op de naleving van het verdrag. Zo werd er gekeken of wetten voldeden aan de normen van het VN-verdrag, hoe betrokken instanties hun taken uitvoerden en of de leefsituatie van mensen met een beperking was verbeterd. De Alliantie voor Implementatie van het VN-verdrag (samenwerkingsverbond van vijf belanghebbende organisaties) deelde mee dat dit echter niet het geval is. Volgens de Alliantie neemt de werkloosheid toe onder mensen met een beperking en krijgen ze steeds meer te maken met armoede. Ook is er een tekort aan het aantal beloofde aangepaste woningen. Kinderen met een beperking kregen recht op gelijke behandeling en een leven zonder discriminatie. Helaas blijkt uit onderzoek dat ook zij uitgesloten worden van reguliere schoolsystemen.

Hoe nu verder?

Tot nu toe werkt ‘minister’ Rick Brink van Gehandicaptenzaken samen met minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze zijn van mening dat er meer ministeries moeten samenwerken om het leven van Nederlanders met een beperking te bevorderen. In een artikel van Trouw, noemt Illya Stoffer, directeur van organisatie Iederin, dat het lastige aan deze groep is dat ze zich niet zo laten zien.“Mensen met een beperking zijn niet zo zichtbaar. Ze stappen niet op trekkers richting Malieveld. Ze zijn afhankelijk, geïsoleerd en veroorzaken geen overlast. Die optelsom maakt hun positie extra kwetsbaar.”

Geef je mening!

Er zijn nu zo’n twee miljoen mensen in Nederland met een beperking. Door de toenemende vergrijzing zal dit aantal groter worden met de jaren. Meer ministeries moeten aandacht besteden aan deze nijpende problematiek. Wat vind jij? Hoe kunnen mensen met een beperking beter hun stem laten horen?