"Alleen respect voor wat sterk is"

De politie in Nederland heeft het zwaar te verduren. Het geweld tegen hen neemt toe en hun aanpak zou te soft zijn. Komt dit door te weinig lef? De strenge regels die hen worden opgelegd? Of doordat de politie te 'lief' is voor ons? Daar tegenover staat dat wanneer een agent wel een keer fysiek geweld gebruikt, er binnen de kortste keren een filmpje viral gaat en ze weer een bak kritiek over zich heen krijgen. Kortom, ze kunnen het nooit goed doen. Gaat het stroomstootwapen hier verandering in brengen?

"Alleen respect voor wat sterk is"

In november 2019 werd bekend dat het kabinet 30 miljoen euro uittrekt voor het aanschaffen van stroomstootwapens voor de politie. Met een taser kan een diender de verdachte door een korte, hevige stoomstoot tijdelijk uitschakelen. In totaal zullen 17.000 agenten worden uitgerust met dit wapen. 

Meer wapens = meer gezag

Korpschef Erik Akerboom zegt dat de komst van de taser het geweld tegen de politie helpt terug te dringen. Voorafgaand aan het besluit is uitgebreid onderzoek gedaan naar de veiligheid en de gezondheidseffecten van de stroomstootwapens. Ook blijkt dat alleen het dreigen met een stroomstootwapen vaak al voldoende is om een gevaarlijke situatie onder controle te krijgen. 

De Franse Collega's

In Frankrijk heeft de politie een totaal ander imago dan in Nederland. Hardhandig optreden door de gendarmes lijkt daar de normaalste zaak van de wereld. Onlangs gaf de Franse regering toe dat de politie wel erg makkelijk geweld gebruikt. Door de aanhoudende protesten raakt het geduld op en gaat de politie te vaak over de schreef. Een vrouw die onderuit wordt geschopt en met haar hoofd rakelings langs een paaltje valt. Of de dood van aan pakjesbezorger, die tijdens een verkeerscontrole hardhandig tegen de grond wordt gewerkt, zijn strottenhoofd breekt en uiteindelijk stikt. Dat zijn twee recente, schokkende voorbeelden van de situatie in Frankijk.

Tarik Yildiz groeide op in de banlieu van Parijs en deed onderzoek naar jonge moslims in Frankrijk. “Waar ik vandaan kom is alleen respect voor wat sterk is, wat zwak is kan rekenen op minachting. Wijkagenten moeten gewapend zijn en zich streng maar correct opstellen. Het gaat te vaak mis. Het is te begrijpen, veel agenten zijn slecht opgeleid en worden direct naar de moeilijkste gebieden gestuurd. Ze raken gefrustreerd omdat de mensen die ze aanhouden binnen de kortste keren weer vrij rondlopen en ondertussen krijgen ze beledigingen en allerlei projectielen naar hun hoofd. Maar dat rechtvaardigt natuurlijk niet terugschelden”, aldus Yildiz.

Geweld als oplossing?

Terug naar Nederland: is dit wat we willen? Meer gezag door hardhandig aanpakken? Onderzoeker Otto Adang van de politieacademie heeft daar zijn twijfels bij. Tegen EenVandaag zegt hij: "het is natuurlijk heel heftig wat agenten soms meemaken. Zij moeten zich in die gevaarlijke situaties begeven." Maar ondanks zijn begrip heeft hij ook kritiek op het stroomstootwapen. “Er wordt heel vaak gekeken naar geweldsmiddelen, alsof dat de oplossing is. Het gaat ook om voldoende capaciteit voor de politie, om goede opleiding en training, om goed leren van situaties uit de praktijk." 

Is een stroomstaatwapen wel echt nodig om gezag af te dwingen? Het is natuurlijk fijn als het op zak hebben van een taser meer zelfvertrouwen geeft aan een agent, maar moeten we geweld met geweld bestrijden? Wat is de onderliggende oorzaak van het geweld tegen de politie en kunnen we ons daar niet beter eerst op gaan focussen?