Hanneke: ‘Ik zit als enige vrouw tussen allemaal mannen in het ambt’

Hanneke van der Velde is in mei van 2019 bevestigd als diaken in de GKv kerk in Leek, twee jaar na het besluit van de Generale Synode van de GKv om het ambt open te stellen voor vrouwen. “Ik kan door het diakenschap het evangelie van Jezus delen met de maatschappij.”

Hanneke: ‘Ik zit als enige vrouw tussen allemaal mannen in het ambt’

“Onze kerk heeft het afgelopen jaar het ambt van de diaken opengesteld. Er was een vacature voor een diaken open en de gemeente kon toen mensen aandragen die ze geschikt achten voor die taak. Een ouderling uit onze gemeente kwam naar mij toe en vertelde dat mijn naam een aantal keer genoemd was en hoe ik daar tegenover stond.

Ik geloof dat God dat leidt op een of andere manier, dus toen ik benaderd werd heb ik dat op me laten inwerken en heb ik ervoor gebeden. Heeft God dit voor mij bedoeld om aan te gaan pakken? Het is namelijk een hele verantwoordelijkheid. Je hebt een leidinggevende taak binnen een grote gemeente, dat is niet zomaar iets. Ik kreeg veel positieve reacties en rust daarover, dus heb ik het aangenomen.

Als enige vrouw in het ambt

Ik zit nu als enige vrouw tussen allemaal mannen en het is ook de eerste keer dat er een vrouw bij onze gemeente in het ambt zit. Er zitten zo’n 1100 verschillende mensen in onze kerk, dus er zullen mensen zijn die dit al veel eerder hadden gewild, maar ook zeker mensen die nog steeds geen vrouw in het ambt willen zien. Dat hou je met zo’n grote groep.

Wat voor veel mensen de doorslag gaf, was een boekje dat door de predikanten was samengesteld. Daarin werden de Bijbelse argumenten voor de vrouw in het ambt uitgelegd. Wat is dan juist om te doen en hoe mag je die Bijbel lezen? Dan zijn er nog steeds mensen die de Bijbel gewoon anders lezen dan in dat boekje staat en dat is ook te respecteren. Daarom hebben we het ambt niet in een keer volledig opengesteld, daar moet je wijs en verstandig mee omgaan. We willen daarom wachten tot de volgende Generale Synode van de GKv in 2020. 

Diaken

‘Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.’ (Mattheüs 25:40) Dit vers is de basis van het diakenschap. Alles waarmee je je naaste dient, is iets wat je als diaken op kunt pakken. Je probeert licht te brengen door het evangelie te leven en te delen met anderen. 

Als diaken stimuleer je elkaar om hulp te bieden en te zorgen voor elkaar. Dat mensen gul naar elkaar toe zijn, zowel binnen de kerk, maar ook naar mensen buiten de gemeente die die hulp nodig hebben. Je probeert in actief in de maatschappij bezig te zijn door te kijken waar mensen hulp kunnen gebruiken, qua geld, voedsel, kleding, etc. Tijdens de diensten zelf doen de diakenen de collecte en breken ze het brood tijdens het Avondmaal.

Feminisme

Als diaken ben je dus erg maatschappelijk betrokken. Feminisme is natuurlijk een stroming die met hun neus bovenop de maatschappij zit. Alles wat de man kan in deze wereld, dat kan de vrouw ook, is de kern daarvan. Zelf denk ik dat man en vrouw niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig aan elkaar. Dat zie ik ook binnen het ambt, man en vrouw kunnen elkaar heel mooi aanvullen en ik denk dat dat ook kan in de andere ambten, ouderling en predikant. En ik zie dat dat onderbouwd kan worden vanuit de Bijbel.

Er zit een enorme trigger achter al die mannelijke personen in de Bijbel. Er zijn vrouwen die dan denken: ja, het is nu wel eens tijd dat de vrouwen wat meer invloed krijgen. Ik ben niet zo bezig met dat geslacht. Het is belangrijker dat je bij God begint: hoe leidt Hij ons, wat geeft Hij ons in? Bij mij was het dus zo dat God me liet zien dat ik het diakenschap aan moest pakken. God is de basis van alles, dus dat blijft altijd het belangrijkste."