Klimaatvirus slaat genadeloos toe onder Nederlanders

Het klimaatvirus slaat om zich heen: Nederlanders maakten zich eind vorig jaar meer zorgen om milieu en klimaat, volgens het onderzoek ‘Burgerperspectieven 2019 kwartaal 4’ van het SCP. Milieu en klimaat steeg van probleem nummer zes, naar de tweede plaats.

Klimaatvirus slaat genadeloos toe onder Nederlanders

Volgens de Nederlandse bevolking zijn zorgen om klimaat en milieu urgenter dan ooit. Dit heeft vooral te maken met de discussie over stikstof die eind vorig jaar oplaaide en de maatregelen die werden genomen. Het SCP peilt elk kwartaal de stemming onder de Nederlandse bevolking. Het onderzoeksbureau zoekt onder meer uit wat volgens Nederlanders de grootste problemen zijn, het ‘nationale probleembesef’.

Nationaal probleembesef

Wel is er verdeeldheid over wat het probleem met klimaat en milieu precies is. Sommigen maken zich zorgen over klimaatverandering of milieuvervuiling, anderen zijn juist ongerust over de maatregelen die genomen worden tegen klimaatverandering en de uitstoot van stikstof. De zorg om klimaat en milieu steeg daarmee naar plek twee op de lijst van het 'nationale probleembesef'.

Er is één onderwerp waar Nederlanders zich nog meer zorgen om maken: het samenleven in Nederland. Dit staat al sinds 2008 hoog op de lijst. Nederlanders lijken pessimistisch over de omgang met elkaar. Op plek drie staat de zorg om integratie en immigratie.

tekst: Frank Versteeg