Pas in de derde klas een definitief schooladvies?

Kinderen moeten niet meer in groep acht een definitief schooladvies krijgen voor vmbo, havo of vwo, maar pas in de derde klas van de middelbare school. Dat is het nieuwe plan waar verschillende onderwijsorganisaties zich hard voor maken. Vanmiddag presenteren zij het onderwijspact in Den Haag, waarin plannen staan over de toekomst van het Nederlandse onderwijs.

Pas in de derde klas een definitief schooladvies?

Het idee is om in de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs te werken met maatprogramma’s. Daarna pas worden leerlingen ingedeeld op een bepaald niveau. Dat zou volgens de onderwijsorganisatieswaaronder LAKS, CNV Onderwijs, de VO-raad, de MBO Raad en de studentenvakbond LSVBbeter werken dan de huidige situatie. Kinderen kunnen zich hierdoor optimaal ontwikkelen en het zou de prestatiedruk op jongeren verminderen. 

Gelijke kansen

“Het huidige keuzemoment is veel te vroeg. Het uitstellen van het schooladvies zorgt voor meer kansengelijkheid, waardoor leerlingen zich beter ontwikkelen”, zegt Pieter Lossie van scholierenbond LAKS tegenover de Telegraaf. De onderwijsorganisaties pleiten voor een brede onderbouw in het voortgezet onderwijs, waarin leerlingen van alle niveaus tot hun vijftiende bij elkaar zitten. 

Volgens de organisaties ervaren zowel de leerlingen als de scholen zelf nu te veel druk door de vroege selectie van kinderen. Dit heeft tot gevolg dat burn-outs en stressgerelateerde klachten toenemen. Niet alleen de kinderen, maar ook de leraren zijn hier dus de dupe van. Het onderwijspact richt zich op het aanpakken van de huidige problemen binnen het onderwijs, zoals het lerarentekort, de toenemende werkdruk en de kansenongelijkheid. De exacte invulling van de plannen moet wel nog worden uitgewerkt.

Vraagtekens

Het onderwijspact klinkt veelbelovend, maar zit er geen keerzijde aan? Kinderen die niet goed meekomen met het gemiddelde niveau in een klas op de basisschool, kunnen dit gevoel nog drie jaar langer ervaren. En andersom: gaan slimme leerlingen niet onderpresteren, omdat het gemiddelde niveau een stuk lager ligt? Een wiskundeles op het vmbo-basis ziet er heel anders uit dan een wiskundeles op het vwo. Hoe moet een docent dan lesgeven, als het voor iedereen behapbaar, maar ook uitdagend moet blijven?