Susanne: ‘Ik ben op weg om dominee te worden’

De 22-jarige Susanne van Oosterom is vastberaden om iets te doen met de gaven die God haar heeft gegeven. Nadat ze haar bachelor theologie haalde, begon ze aan de predikantsmaster. “Mijn vader vroeg me aan te wijzen in de Bijbel waar stond dat je dat als vrouw mocht doen.”

Susanne: ‘Ik ben op weg om dominee te worden’

Susanne: “Ik ben heel Gereformeerd opgegroeid, in de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK). Van jongs af aan kreeg ik al mee dat je als vrouw niet zou kunnen of mogen preken. Aan het einde van de middelbare school toen ik mijn profielwerkstuk moest maken, sloop het onderwerp er weer bij mij in. Ik wilde graag uitzoeken waarom vrouwen wel of niet in het ambt zouden mogen en heb daarvoor allerlei dominees, leraren van mijn school en mensen in mijn kerk gesproken om achter dat antwoord te komen. 

Eén van de dominees waar ik mee sprak, zei dat ik eens naar een theologie-opleiding moest gaan kijken, misschien zou ik het wel wat vinden. En dat was zo, dus ik heb me voor de opleiding ingeschreven. 

Reactie

Ik durfde eerst niet aan mijn ouders te vertellen dat ik me had ingeschreven voor theologie. Pas nadat de inschrijving definitief was heb ik het ze verteld. Ze waren boos, ze hadden natuurlijk altijd gehoord dat je dat als vrouw niet kon en mocht doen. Daarnaast wilden zij gewoon het beste voor mij en dachten dat ik hiermee geen geld zou kunnen verdienen. Mijn vader vroeg: ‘Als je me kunt aanwijzen in de Bijbel dat de vrouw het ambt mag bekleden, dan ben ik voor.’ Ik liet zien dat je in Romeinen 16:15 de naam Julia kunt lezen, een vrouw dus. In sommige vertalingen staat Julius, omdat ze dachten dat een vrouw geen apostel kan zijn. Maar uit de eerdere vertalingen zie je dat de apostel dus eigenlijk een vrouw is: Julia. Mijn vader heeft het toen nog opgezocht in het Grieks en hij zag dat het dus echt Julia was. Dat overtuigde hem en nu zijn mijn ouders ontzettend trots op wat ik doe.

Mijn ouders krijgen regelmatig mensen uit de CGK over de vloer, maar ook zij vinden het goed dat ik dominee wil worden. Zelfs onze dominee uit de CGK zei: ‘Ik zou wel met een jurk op de kansel willen staan om te laten zien dat vrouwen dit ook mogen doen.’ Het was heel bijzonder om te horen dat al die mensen het toejuichten. 

Een tijdje terug heb ik een vriend gehad uit de Vrijgemaakte kerk. Zijn vader heeft wel eens een hele preek tegen me gehouden over waarom ik geen dominee zou kunnen zijn. Ik heb geprobeerd de context te laten zien van bepaalde teksten, maar hij zag alleen wat er letterlijk in de Bijbel staat en wilde van die context niks weten. Dat was ontzettend lastig, omdat mijn vriend toen ook ging twijfelen aan datgene wat ik zo graag wilde doen. Ik heb toen echt moeten nadenken: wil ik dit, dat degene waar ik mijn leven mee wil delen mijn beroepskeuze niet accepteert? Het was daarom beter om uit elkaar te gaan.

PKN

Ik heb erg veel nagedacht over naar welke kerk ik zou overstappen. Daarvoor sprak ik met de dominee van de CGK en hij zei dat ik wel op moest passen dat het niet een te vrijzinnige kerk zou worden. Bij de PKN heb ik met verschillende dominees gepraat over hoe dat nou zat met die vrijzinnigheid. Zij vertelden dat het mooie van de PKN is dat iedereen welkom is, ook als je (nog) niet in Jezus gelooft. Ze sluiten niemand uit op basis van kleine regeltjes. Dat ben ik echt gaan waarderen.

LHBTQ+ dominee

Een vriend van mij is homoseksueel en we besloten daarom bij Ganymedes te gaan, een studentenvereniging voor de LHBTQ+-gemeenschap, maar ook hetero’s zijn daar meer dan welkom natuurlijk. De PKN kerk waar ik nu bij zit is ook heel open naar homoseksuele mensen toe, zij mogen ook meedoen met het avondmaal als ze dat willen. Dat vind ik erg bijzonder en ik zou dit ook willen doen als ik dominee word. Ik wil daarin mijn stem laten horen dat LHBTQ+ mensen er ook mogen zijn en elkaar lief mogen hebben. Ik begrijp heel goed dat dit onderwerp erg gevoelig ligt bij mensen, maar ik vind het ook belangrijk dat mensen weten waar ik voor sta. Dat wil ik ook uitdragen als dominee.”