"Het platteland geeft een gevoel van veiligheid"

De toenemende krimp op het platteland levert problemen en uitdagingen op, zo schreven we gisteren. Maar er zijn uiteraard ook veel voordelen aan het leven op het platteland.

"Het platteland geeft een gevoel van veiligheid"

Niet voor niks trekken mensen soms weg van een drukke stad naar het rustige platteland. Het platteland heeft dingen te bieden die in een stad niet altijd te vinden zijn. Bettina Bock is als hoogleraar verbonden aan de Universiteiten van Wageningen en Groningen, waar zij de ontwikkeling van het platteland onderzoekt.

Zij ziet dat mensen uit de stad soms maar al te graag richting het platteland komen. “Vooral rondom het platteland bij de grote steden. Maar ook in de Achterhoek zie je een toename van mensen uit het stedelijke westen van het land. Het zijn veelal mensen van rond de 50, of ouder, die wat meer kapitaal bezitten.” Zij kopen dan fijne, kleine boerderijtjes. “Het is een erkenning van de kwaliteit van leven in die plattelandsgebieden”, denkt Bock.

Herwaardering

Vaak wordt er gesproken over krimp als het over het platteland gaat, een woord met een negatieve ondertoon. Bock vindt dat jammer. “Het zijn juist prachtige gebieden. Dat er mensen uit de stad naar het platteland vertrekken geeft blijk van een herwaardering van het platteland. En dat is terecht.” Helaas levert het ook een probleem op: huizen worden duurder en daardoor soms onbetaalbaar voor lokale mensen. Zo zie je dat zelfs krimpgebieden met leegstand kampen met een huizentekort. “Het aanbod sluit niet altijd aan op de vraag. Jonge mensen willen wat anders dan de Randstedelijke vijftigers die kapitaal bezitten.”

Maar als mensen er eenmaal wonen zijn de voordelen van een plattelandsleven duidelijk. Er zijn de logische voordelen, zoals meer ruimte en minder drukte. “Dat zorgt voor minder stress. Daarnaast is er ook meer privacy en is de natuur dichtbij. Mensen zijn toch vaak geneigd om de stad met het platteland te vergelijken, zeker als ze vanuit een stedelijk gebied komen. De stilte wordt ook vaak genoemd als een voordeel, hoewel dat na verloop van tijd soms ook weer als nadeel wordt ervaren, dat ze juist verlangen naar meer leven in de brouwerij.” Een ander voordeel wat Bock vaak hoort is dat het platteland veiliger is. In elk geval voelt het zo, voor mensen. “Het is niet zo vol, het is rustig. Dat biedt het gevoel van veiligheid.”

Het beste van twee werelden

Daarnaast hoef je natuurlijk niet je hele stadse leven op te geven zodra je op het platteland woont. Zo groot is Nederland niet. De stad blijft altijd binnen handbereik. “Als je enige mate van mobiliteit hebt kun je altijd de stad bezoeken. De afstanden zijn klein. ’s Avonds naar de opera gaan blijft een optie, om daarna weer de rust op te zoeken. Dan kun je het beste van twee werelden met elkaar verenigen”, schetst Bock de voordelen.

Om tot een toekomstbestendig platteland te komen is er een hernieuwde verbinding tussen stad en platteland nodig, denkt Bock. “Landbouw zoals het nu is trekt niet zoveel jongeren. Maar een nieuwe vorm wellicht wel. Er is letterlijk de ruimte voor nieuwe initiatieven, voor experimenten. Ruimte die in de Randstad minder voorhanden is. En als die er al is, is het onbetaalbaar. Jonge boeren, maar ook niet-boeren kunnen nieuwe initiatieven beginnen. Uiteindelijk heeft het platteland de stad nodig, maar de stad het platteland ook. Dat biedt toekomstperspectief.”