Zwartwerken onder de prijs en geheime prostitutie

In Nederland bepalen gemeenten sinds de opheffing van het bordeelverbod in 2000, zelf hun prostitutiebeleid. Ondanks dat er al zo’n tien jaar over een landelijke prostitutiewet wordt gesproken, is deze er nog niet. Het resultaat; grote verschillen tussen wat mag of moet binnen de prostitutiebranche per gemeente. Moet er een algemene prostitutiewet komen? Of moet de verantwoordelijkheid bij de gemeente blijven liggen?

Zwartwerken onder de prijs en geheime prostitutie

In Nieuwsuur komt aan het licht hoe groot de verschillen binnen de prostitutie per gemeente zijn. In het noorden van Nederland, van oudsher een gebied met een grote seksbranche, zijn de verschillen in het beleid per gemeente goed zichtbaar. Zo gelden in Groningen sinds 2016 nieuwe regels, waardoor het nu voor prostituees enkele weken kan duren voordat ze achter het raam mogen werken. Dit vanwege allerlei eisen waar zij eerst aan moeten voldoen. In Leeuwarden kunnen vrouwen daarentegen vrijwel direct aan de slag in één van de inpandige bordelen, omdat daar een ander beleid wordt gehanteerd. 

Aan de slag zonder papieren

Iedereen die in Nederland woont en werkt, dient ingeschreven te staan bij een gemeente. Daarnaast moet iedere zelfstandig ondernemer (zzp’er) zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en is elke zzp'er verplicht om belasting te betalen. In Leeuwarden doen de veelal buitenlandse vrouwen die als zzp’er werkzaam zijn in de prostitutie, dit geen van beide. 

De handhaving van de gemeente controleert slechts de beheerders van de bordelen en er is geen contact met prostituees die daar werkzaam zijn. De gemeente heeft daarom ook geen zicht op wie er werken en of zij wel beschikken over de juiste papieren. Hierdoor kunnen vrouwen in Leeuwarden al vanaf 21-jarige leeftijd, zeven dagen per week en zestien uur per dag, aan het werk in de bordelen. 

“Mijn man denkt dat ik in een hotel werk”

Een van de vrouwen, die anoniem wil blijven, zegt tegenover Nieuwsuur: "Ik werk zeven dagen per week in Leeuwarden, omdat je hier geen papieren nodig hebt. Meestal werk ik hier twee maanden en ga ik daarna weer een tijdje naar mijn eigen land. Mijn man denkt dat ik in een hotel werk"

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid?

Het beleid in Leeuwarden heeft als gevolg dat zwartwerken erg gemakkelijk wordt en dat vrouwen regelmatig onder de prijs werken. Op de bordjes die in de bordelen hangen, staat dat de prijzen voor seks vanaf 35 euro zijn. Uit verschillende bronnen blijkt dat vrouwen in Leeuwarden soms ook al werken voor slechts 20 euro. Moet er een algemene prostitutiewet komen, zodat er meer toezicht is op alle praktijken rondom prostitutie? En bij wie ligt de verantwoordelijkheid? De gemeente, de overheid of bij de vrouwen zelf? Praat mee op onze Facebookpagina!