"Ik ben continu in gevecht over wie ik ben en wie zij vinden dat ik ben"

Non-binair en gelovig zijn is een moeilijke combinatie. Jules (begin twintig) kan erover meepraten. Jules is een geboren vrouw en laat zich door anderen hij en hem noemen. “Bij gebrek aan goed alternatief.” Want eigenlijk is hij non-binair. In de afkorting lhbtiq valt dat onder de Q van queer, namelijk genderqueer.

"Ik ben continu in gevecht over wie ik ben en wie zij vinden dat ik ben"

Jules keek naar de aflevering van NieuwLicht over lhbtiq in de kerk en maakte zich kwaad. Op de site van NieuwLicht staat namelijk het volgende: In ons programma zal het vooral gaan over homoseksualiteit. We willen niemand buitensluiten, maar dit thema lijkt in de christelijke wereld het onderwerp waar men het vaakst mee te maken krijgt. Maar als niemand er aandacht aan besteed, vraagt Jules zich af, hoe moeten mensen dan weten dat het bestaat?

“Je kunt mij het beste omschrijven als a-gender, dus eigenlijk genderloos. Ik sta buiten de tweedeling van man en vrouw. De meeste mensen zitten ergens op een lijn met aan de ene kant man en aan de andere kant vrouw. Maar ik doe niet mee aan die lijn. Ik zit ook niet in het midden. Mijn moeder vraagt vaak: ben je niet een mannelijke vrouw? Maar nee, dat ben ik niet.”

Gedachteswitch

“Bij non-binair gaat niet om een extra hokje, zoals homoseksualiteit. Je gaat ook niet van het ene hokje naar het andere, zoals transgenders. Het gaat over de algehele denkwijze over hoe je ménsen ziet en niet zozeer mannen en vrouwen.”

“Ik denk niet dat mensen die gedachteswitch nu al kunnen maken, maar als niemand het erover heeft gaat dat ook niet lukken. NieuwLicht heeft de kans om het er binnen de christelijke wereld over te hebben en ervoor te zorgen dat mensen het oppikken en erin geïnteresseerd raken.”

Scheiding tussen man en vrouw

“Als mensen mij zien, beginnen ze te twijfelen. Uiteindelijk is de conclusie vaak dat ik een vrouw ben. In de christelijke wereld gebeurt dat niet. Daar is de scheiding zo strikt dat ik hoe dan ook als man doorga. Want ik zie er niet uit als een vrouw. Dus ben ik een man. Dat is heel simpel in de christelijke wereld.” 

“Ik ben nu geen lid van een kerk want dan moet ik gaan kiezen. Ben ik een man? Dan mag ik naar kampvuuravonden. Of kom ik als vrouw? Dan word ik uitgenodigd voor welnessmiddagen. Hoe conservatiever de kerk, hoe strikter de scheiding. Ik kan daar niet als mezelf komen. Ik ben continu in gevecht met de omgeving over wie ik ben en wie zij vinden dat ik ben.”

Een jurkje voorbij de inhoud

“Prima als mensen me een avondje als man zien en bij de kapper hoef je minder te betalen, maar als ik echt en duurzaam contact wil met mensen, moeten ze toch weten wie ik ben. Als ik het uitleg, zie ik mensen denken: wat is dit? Of ze zeggen: voor mij blijf je gewoon een vrouw. En daarmee accepteren ze het dus niet.”

“Toen ik mijn belijdenis deed, was het ontzettend moeilijk voor mijn omgeving om buiten de kaders te denken. Een jurkje hoefde niet per se, maar hoe kon ik op een podium verschijnen in een outfit die acceptabel was voor iedereen die dacht dat ik een vrouw was? Het ging niet meer om de inhoud van de belijdenis en dat ik daar blij mee was.”

“God accepteert mij zoals ik ben. Soms zou het wel makkelijk zijn om een klein beetje mannelijker te zijn. Binnen een hokje ga je toch makkelijker de maatschappij door. Maar dat is uiteindelijk geen goede reden om dan maar in transitie te gaan naar man. Kennelijk is dit zoals ik ben, voor mij is dat oké.” 

We zijn met mensen

“Ik wens de kerk meer flexibiliteit toe. In de maatschappij speelt het echt wel. Hema biedt kinderkleren aan in plaats van jongens- en meisjeskleren. De NS spreekt mensen als reizigers aan. Die vloeibaarheid komt niet vanzelf. De kerk loopt altijd 10 jaar achter, minstens. Maar uiteindelijk gaat de kerk toch wel met maatschappelijke ontwikkelingen mee. Homo’s zijn uiteindelijk aardig welkom. Euthanasie wordt besproken. Er zitten genoeg mensen in de kerk die dat keurslijf van man vs. vrouw niet trekken. Wat mij betreft is het nodig dat non-binair aan bod komt. Want we zijn met ménsen.”