Volle kerk, nieuwe plannen

Na jaren van leegstand zit de Greidhoeke Kathedraal – de Gereformeerde Kerk van Lollum - weer bomvol met mensen. Hoopvolle mensen, die van heinde en verre zijn gekomen om te aanschouwen wat er eerder die dag heeft plaatsgevonden: een brainstorm voor nieuwe plannen om de Greidhoeke te redden van de ondergang. En nieuwe plannen waren broodnodig, nadat talloze mooie initiatieven vanuit de lokale gemeenschap op niets waren uitgelopen. De Greidhoeke Kathedraal had hulp nodig.

Volle kerk, nieuwe plannen

NieuwLicht heeft daarom speciaal voor de kerk in Lollum een DenkLab in het leven geroepen: een laboratorium met dertien denkkrachtige experts die verstand hebben van kerken en herbestemmingen. Architecten, ondernemers, makelaars en herbestemmers. Deze experts moesten zorgen voor een nieuw plan waarmee de kerk behouden kan blijven voor de toekomst. En of dat is gelukt! Er zijn drie plannen gepresenteerd. Dit zijn de uitkomsten:

De uitkomst

Het plan van Team Lieke is door de jury verkozen tot het beste plan. De jury, bestaande uit Gerard Kremer (Friese ondernemer), Erik Faber (wethouder gemeente Sud-West Fryslan), Jacobine Gelderloos (onderzoeker kerk en dorp/PKN) en Marceline Dolfin (Rijksdienst Cultureel Erfgoed), koos voor dit plan omdat dit plan draagkracht van de gemeenschap kan verwachten en financieel haalbaar is. 

Breng hier je stem uit!