Corona treft migrantenkerken, noodfonds moet hulp bieden

Door de coronacrisis komen kerken voor uitdagingen te staan, maar migrantenkerken krijgen het extra zwaar, denkt theoloog des vaderlands Samuel Lee. Migrantenkerken leunen voor een groot deel op de zondagse collecte, die nu niet meer wordt gehouden. Lee startte in samenwerking met anderen een noodfonds.

Corona treft migrantenkerken, noodfonds moet hulp bieden

Lee denkt dat tientallen migrantenkerken in de problemen komen, bijvoorbeeld met de huur van het gebouw. Lee: “Mijn eigen kerk bestaat nu 26 jaar, we hebben nooit hulp gekregen van instanties. We hebben het altijd samen gedaan. Maar nu wordt het lastig.” Lee heeft zelf een migratie-achtergrond en hij is voorganger in een migrantenkerk. Hij weet dus waar hij het over heeft.

Vangnet

In migrantenkerken komen geregeld kwetsbare mensen die anders niet geholpen worden. Of mensen die ‘laagbetaalde beroepen’ doen, zo schreef Lee op zijn website. Door de coronacrisis kunnen zij hun baan verliezen. Lee licht toe: “Migrantenkerken kunnen hun gemeenteleden niet extra onder druk zetten om nu geld te geven. Ze hebben het al moeilijk genoeg. Natuurlijk, de mensen die het kunnen missen, doneren al.”

Lee benadrukt het belang van migrantenkerken. “Wij zijn een vangnet. Wij helpen mensen als ze het moeilijk krijgen. Wij helpen mensen om hun rechten in de gaten te houden, we helpen de ongedocumenteerden, ouderen onder de migrantengroepen, vluchtelingen. Onze kerk steunt bijvoorbeeld onderwijs aan vluchtelingen of migranten met weinig middelen, die elders niet terecht kunnen. Of we helpen mensen die een woonplek of een kamertje nodig hebben, of die naar het ziekenhuis moeten terwijl ze geen papieren hebben. Wij bemiddelen dan met het ziekenhuis. Op die manier zijn migrantenkerken waardevol voor de samenleving. Migrantenkerken bereiken mensen die door officiële instanties niet bereikt worden.” Als migrantenkerken hun hulp stop moeten zetten, vallen andere dominosteentjes ook om. Juist in een omgeving waar sommige gemeenschappen al in een sociaaleconomisch kwetsbare positie zitten. Daar komen de klappen nog harder aan.

Noodkreet

Daarom uitte hij een noodkreet op zijn website. “Ik ben geen visionair, ik wist niet direct een oplossing. Maar ik deelde mijn zorgen in een blog op mijn website. En dat werd gelezen door verschillende mensen, onder andere door Madelon Grant. Zij dacht: ‘misschien moeten we wat doen.’ Zo kwamen we op een noodfonds.” Grant is vooorzitter van SOFAK, een fonds dat migrantenkerken steunt.  Ook Samen Kerk in Nederland (SKIN), een overkoepelende kerkorganisatie, sluit aan.

Zo ontstond door samenwerking een nieuw initiatief: het Noodfonds Samen Kerk = Samen Sterk. Samen met Samen Kerk in Nederland (SKIN), een overkoepelende kerkorganisatie voor migrantenkerken, ontstond een nieuw initiatief: het Noodfonds Samen Kerk = Samen Sterk. Lee: “Het noodfonds is momenteel in oprichting en wordt beheerd door SOFAK. Mensen kunnen nu al donaties doen via www.steunkerken.nu, en hulpvragen van kerken lopen ook al binnen. Het doel is om kerken in nood waar nodig financiele ondersteuning te bieden, in combinatie met andere vormen van hulp, zoals het aandringen bij verhuurders en hypotheekverstrekkers om coulance en opschorting van de huur.”

Nog meer hulp

Een noodfonds voor migrantenkerken is één van de vele initiatieven die hulp biedt in tijden van corona. Via @nietalleennl worden hulpvragers en hulpinitiatieven met elkaar verbonden. Bekijk hier de actiepagina.