Natasja Froger: "Ieder kind heeft het recht om gewoon kind te zijn; helaas is dat niet altijd zo"

Natasja Froger is ambassadeur voor Stichting Het Vergeten Kind. Ze zet zich met hart en ziel in voor kwetsbare kinderen in Nederland. Als het aan Natasja ligt, worden kinderen uit probleemgezinnen niet te snel uit huis geplaatst.

Natasja Froger: "Ieder kind heeft het recht om gewoon kind te zijn; helaas is dat niet altijd zo"

In onze uitzending over problemen in de Jeugdzorg stellen we de vraag of het uithuisplaatsen van kinderen wel de juiste oplossing is. Is het niet beter om ouders te helpen om hun problemen op te lossen? Een kind uit z’n vertrouwde omgeving weghalen -hoe ingewikkeld die soms ook is- is veelal traumatisch.

Traumatisch

Natasja: “De jongerenraad van Het Vergeten Kind, genaamd the Unforgettables, zijn helaas ervaringsdeskundigen en daardoor kunnen zij ons als geen ander vertellen wat zij nodig hebben om zich geliefd en veilig te voelen. 

Annemara is zo’n ervaringsdeskundige. Een van haar ouders heeft een psychische ziekte. Toen de ziekte vijf jaar geleden verergerde, werd haar thuissituatie niet meer fijn en veilig. Toen is ervoor gekozen om -  in plaats van de kinderen -  de desbetreffende ouder uit huis te plaatsen. Hierdoor konden de kinderen,  samen met de andere ouder en met hulp van hulpverleners,  in hun eigen huis blijven wonen

Dat vind ik heel goed en ik vind dat daar veel meer naar gekeken moet worden. Natuurlijk, op het moment dat een kind thuis in een gevaarlijke situatie terecht komt waar beide ouders bij betrokken zijn, vind ik dat het kind uit huis geplaatst moet worden voor de veiligheid. Maar als één van de ouders problemen heeft, zorg er dan voor dat de kinderen in hun eigen omgeving kunnen blijven.”

Uithuisplaatsing van het kind biedt vaak niet de oplossing; het brengt eerder veel schade toe aan het kind omdat het traumatiserend is. Als ouders problemen hebben, dan is gezinsondersteuning nodig. Het gehele gezin moet geholpen worden. Voor een kind is het zó belangrijk dat het op dezelfde school blijft, bij zijn of haar vriendjes en vriendinnetjes. Dat het geen afscheid hoeft te nemen van het eigen huis en de kat of de hond.”

Natasja Froger: Ik weet dat dit soort veranderingen niet van vandaag op morgen gaan, maar van mij zou het wel iets sneller mogen

Verandering

Natasja Froger

 "We zien wel dat er steeds vaker voor wordt gekozen om juist de kinderen in hun vertrouwde omgeving te laten, maar dat is zeker nog niet voor alle kinderen het geval

Ik zeg er altijd bij: Wij vallen niet de hulpverleners aan, die roeien met de riemen die ze hebben. Tussen de Unforgettables zitten kinderen die soms meer dan 100 hulpverleners hebben gehad. Hoe kan je dan nog vertrouwen hebben in de mensheid? Nogmaals, dit is geen aanval naar de hulpverleners, want die doen hun stinkende best. Het is het systeem dat veranderd moet worden.

We zijn met minister De Jonge in gesprek. Dit soort veranderingen gaan niet van vandaag op morgen, maar dat zou van mij iets sneller mogen.”

Liefdevolle jeugd

“Ik ben zelf in een hele liefdevolle omgeving opgegroeid. Hoe graag ik me ook in de problemen van de kinderen wil verplaatsen; dat kan ik niet. Daarom zijn the Unforgettables zo belangrijk. Zij kunnen vertellen hoe het écht voelt.

Mijn ouders zijn vroeger gescheiden, maar dat is voorspoedig verlopen. Al is het voor een kind nooit leuk als je ouders gaan scheiden, ook al gaat het zonder drama. Als je dan een man leert kennen die al kinderen heeft dan weet je: de kinderen staan op nummer één. Omdat ik uit eigen ervaring wist hoe het was om als kind te moeten kiezen. Dat is ons goed gelukt. We hebben een hartstikke goede band met de kinderen.”

Goede voorbereiding op het ouderschap

“Kinderen hebben er niet om gevraagd om op deze wereld te zijn en al helemaal niet om op een wereld te zijn waar ze ofwel in een onveilige thuissituatie geboren zijn of bijvoorbeeld verslaafde ouders krijgen. Kinderen zijn altijd de dupe, dus wij moeten ervoor zorgen dat ze kind kunnen zijn. 

Elk kind heeft het recht om gewoon kind te zijn en helaas is dat voor veel kinderen niet zo. Het is al verdrietig genoeg, maar laten we er dan met zijn allen voor zorgen dat we situatie zo aangenaam mogelijk maken.

Ouders krijgen geen kinderen met de intentie om het niet goed te doen. Maar wat het ouderschap inhoudt, daar kom je vaak pas achter als je eenmaal een kind hebt gekregen. En dat is raar. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat we ons in Nederland gaan richten op preventie. Het moet volkomen normaal worden dat aankomende ouders zich voorbereiden op het ouderschap. En dat ouders met elkaar en anderen praten over het ouderschap en de uitdagingen ervan. Het is voor alle ouders belangrijk dat zij een stevig netwerk hebben. Zodat zij ervaringen kunnen delen en waar ze mogen zeggen dat opvoeden een uitdaging is. Want laten we eerlijk zijn: het ouderschap is niet altijd makkelijk.”

 

 

Meer lezen over de problemen in de jeugdzorg

Bekijk dan hier onze dossierpagina met achtergrondinformatie, artikelen en polls.