Rutte kondigt nieuwe maatregelen aan

23 maart 2020

Zojuist heeft premier Rutte extra noodmaatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alle evenementen worden tot 1 juni afgelast en groepsvorming is verboden. Forse boetes moeten ervoor zorgen dat de maatregels nageleefd worden.

Rutte kondigt nieuwe maatregelen aan

Rutte opent de persconferentie met twee opmerkingen. Ten eerste staat hij stil bij de actuele stand van zaken en dan met name in de ziekenhuizen. Patiënten uit Brabant zijn overgebracht naar andere ziekenhuizen elders in het land. Rutte spreekt waardering uit voor de onderlinge samenwerking tussen ziekenhuizen.

Ook benadrukt hij dat we sinds een week beperkende maatregelen hebben om het aantal sociale contacten te vermijden en afstand te houden. Een duidelijk geïrriteerde Rutte roept op om niet te denken 'het zal wel loslopen'. Je loopt weldegelijk risico's, maar daarbij kan je nog steeds andere mensen besmetten.

Rutte: "Je leeft niet alleen voor jezelf. Je leeft met 17 miljoen andere mensen. De meeste van ons houden zich aan de afspraken. De boodschap is dus bij de meeste mensen geland. Maar helaas, het geldt nog niet voor iedereen. Er zijn zelfs 'schijt aan coronafeestjes' en dat is asociaal. Dankzij deze houding zullen we de afspraken verder aanscherpen om kwetsbaren en ouderen te beschermen en te voorkomen dat het zorgstelsel overbelast raakt."

Aanscherpen maatregelen

Grapperhaus, Minister van Justitie, neemt het woord over van premier Rutte en kondigt verregaande maatregelen aan:

1. Samenkomsten verboden tot 1 juni
Er mogen geen evementen en bijeenkomsten meer plaatsvinden tot 1 juni en er is geen ondergrens meer van 100 personen. Alle samenkomsten worden verboden. Maximaal drie mensen mogen samenkomen en zij moeten minimaal 1,5e meter afstand houden. Gezinsleden vormen hierop de uitzondering. Ook is er een beperkte uitzondering voor begrafenissen en kerkelijke huwelijksbijeenkomsten.

2. Burgemeesters moeten bestaande maatregelen beter kunnen handhaven
Burgemeester mogen specifike l​​​​​​ocaties (zoals stranden en winkels) sluiten wanneer ze onvoldoende maatregelen hebben getroffen om voldoende afstand te bewaren. Voor markten gelden andere regels, omdat ze onderdeel zijn van de voedselketen.
De handvaving van het verbod op groepsvorming houdt in dat burgemeesters een verbod op groepsvorming mogen invoeren. Dit kan als een groep van drie of meer mensen groepen vormen en minder dan 1,5 e meter afstand houden. Kinderen zijn de uitzondering. Zij mogen buitenspelen, omdat zij volgens het RIVM geen risicogroep vormen. Wel roept Grapperhaus ouders op om het speelgedrag van kinderen in de gaten te houden.

3. Boetes
Er staan forse boetes op het niet naleven van de bovengenoemde maatregels. Mensen kunnen die krijgen zodra de noodverondering in de gemeentes van kracht zijn. Dit zal in de loop van de avond gebeuren.  De hoogte van de boetes kunnen oplopen van EUR 400,- voor particulieren tot EUR 4000,- voor bedrijven.
 

Zorgmaatregelen

Ook minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid komt met extra maatregels:

4. Familielid ziek, iedereen binnen
Het Oubreak Management Team heeft geadviseerd om de regels voor het thuisblijven aan te scherpen: als een familielid koorts heeft, moet het hele gezin thuisblijven. Eerder mochten gezinsleden nog wel naar buiten.

5. Contactberoepen moeten sluiten
Contactberoepen zoals kappers en nagelstylisten moeten sluiten. Paramedici moeten zoveel als mogelijk via beeldbellen te werk gaan en als het echt niet anders kan, zal een indicatie van de arts nodig zijn.

Tot slot zegt De Jonge: "Het virus verspreidt zichzelf niet, mensen doen het".