Extra aandacht voor vrouwen; is dat anno 2020 nog wel nodig?

Vandaag, zondag 8 maart, is het internationale vrouwendag. Is die extra aandacht voor vrouwen nog wel nodig, in 2020? Anita Delhaas denkt van wel. Zij is vice-voorzitter van Tirzah International en oud-directeur van International Justice Mission.

Extra aandacht voor vrouwen; is dat anno 2020 nog wel nodig?

Ja! Helaas is meer aandacht voor vrouwen wel degelijk nodig, ook in deze tijd. Te veel vrouwen en meisjes lijden vandaag de dag, gewoon omdat ze vrouw of meisje zijn en dat is niet acceptabel, dat is onrechtvaardig.

Vrouwen en meisjes zijn geschapen naar het beeld van God en zijn waardevol gewoon om wie ze zijn.  Te veel vrouwen zijn gedevalueerd en hebben geen beslissingsbevoegheid over hun toekomst.  Jezus Christus geeft ons het voorbeeld hoe wij met vrouwen en meisjes moeten omgaan.  Hij houdt van deze kwetsbare vrouwen en meisjes, Hij vraagt ons om Zijn voorbeeld te volgen.

Kwetsbaar

Wat zijn de hoofdoorzaken waardoor vrouwen en meisjes kwetsbaar zijn?

  • Open Doors bericht dat Christen-vrouwen het meeste te lijden hebben onder vervolging. In 2019 was het geschatte aantal vervolgde Christen voor hun geloof ongeveer 245 miljoen (dit is 14% hoger dan het jaar daarvoor). 
  • 98% van de vijf miljoen mensen die wereldwijd worden uitgebuit in de prostitutie, zijn meisjes en vrouwen.
  • Tweederde van de arbeidskrachten op deze aarde zijn vrouwen, maar zij verdienen slechts 10% van het wereldwijd inkomen!
  • Één op de drie vrouwen wordt seksueel misbruikt.
  • Elk jaar trouwen 12 miljoen meisjes voor hun 18de verjaardag.
  • Gemiddeld zijn 24 vrouwen per minuut slachtoffer van aanranding of fysiek geweld door hun partner.
  • Elke minuut wordt een vrouw besmet met HIV-Aids. Deze ziekte is de belangrijkste doodsoorzaak voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd.
  • UNICEF meldt dat op dit ogenblik ten minste 200 miljoen vrouwen en meisjes in 30 landen een vorm van vrouwenbesnijdenis ondergaan.  Deze cijfers zijn 70 miljoen hoger dan aangegeven in het UNICEF rapport uit 2014!
  • In een aantal landen ter wereld hebben vrouwen het recht niet om geboorteaangifte te doen.  Dit is een van de belangrijkste redenen waarom er nu meer dan 230 miljoen kinderen wereldwijd niet zijn geregistreerd.  Deze kinderen zijn geboren, maar feitelijk bestaan ze niet voor de wet en hebben op hun buurt geen recht op gezondheidszorg, onderwijs, etc.
  • Dit jaar gaan 115 miljoen kinderen niet naar school, tweederde van deze kinderen zijn meisjes.

De bovenstaande opsomming van keiharde feiten, lijkt mij reden genoeg om vandaag niet alleen stil te staan bij het pleidooi van kwetsbare meisjes en vrouwen, maar ook daadwerkelijk er iets aan te doen. 

Aandacht vragen is belangrijk, maar niet genoeg. Willen we in 2030 het doel van gender gelijkheid en “empowerment” zoals aangegeven in de “Sustainable Development Goal  #5” van de Verenigde Naties behalen, dat moeten jij en ik ons steentje bijdragen.

Prostitutie komt voor bij ons in de buurt en er zijn veel organisaties die zich inzetten om deze kwetsbare vrouwen bij te staan – hoe kunnen jij en ik hierbij helpen?

Arbeidsongelijkheid komt ook in op onze werkvloer voor. Durven jij en ik dit aan de kaak te stellen?

Openen wij onze oren, ogen en hart voor kwetsbare vrouwen die slachtoffer zijn van huislijk geweld in onze omgeving?

Kunnen we organisaties ondersteunen die met vrouwen en meisjes samenwerken om HIV Aids besmetting en vrouwenbesnijdenis (FGM) een halt toe te roepen.

Heb je welleens nagedacht om je aan te sluiten bij een van de vele netwerken, platforms of organisaties in Nederland of ergens anders in de wereld die opkomen voor vrouwenrechten en gelijkheid. Of het ondersteunen van Christen-vrouwen die vervolgd worden voor hun geloof?

Handen uit de mouwen

Steek je handen uit de mouwen en ga aan de slag, zodat we samen sterker worden: mannen en vrouwen samen, geschapen naar God’s beeld. Dan kunnen we in de toekomst op 8 maart Gods schepping vieren!

Anita Delhaas - vice voorzitter Tirzah International“Standing strong with women”